Verslag en foto's ontbijt(k)boek Saskia Van Uffelen

"Iedereen Baas!" Saskia Van Uffelen werd in 2011 uitgeroepen door Data News als ICT Woman of the Year, ze schrijft een column in De Tijd en ze werd aangeduid als ‘Digital Champion’ ter ondersteuning van EU-commissaris Neelie Kroes. Een kranige 70 plusser waar Saskia zeer veel respect voor heeft.

Saskia Van Uffelen, van opleiding lichamelijke opvoeding en  pedagogische wetenschappen, is al jarenlang actief in de ICT-sector. Ze werkte in diverse functies binnen bedrijven zoals Xerox, Compaq, HP & Arinso. Tot voor kort was ze actief bij Bull en recent bij Ericsson Belux. Ericsson kennen we allemaal van de mobiele toestellen van destijds, maar ondertussen focust Ericsson zich vooral op het minder sexy onderhoud en optimalisatie van mobiele netwerkinfrastructuur. Ze is moeder van vijf kinderen. Vanuit al haar ervaring thuis en op de werkvloer schreef ze het boek ‘Iedereen Baas!’ dat handelt over het omgaan en werken met vier verschillende generaties. De weersvoorspellingen gaven een lichte kans op sneeuw voor deze donderdagochtend, dus nam ze het zekere voor het onzekere en overnachtte ze in Hotel Van der Valk. We zagen dus een wakkere Saskia Van Uffelen die van wal stak met een ‘setting the scene’: ze heeft een ander accent dan de aanwezige West-Vlamingen, de PowerPoint bestaat alleen maar uit foto’s en ze is wel degelijk ondernemend, maar geen ondernemer. Ze komt graag tot bij ons om ervaringen te delen en zal haar presentatie brengen op een disruptieve manier. Ze is zelf een boomer (http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers ) maar ze heeft zeker ook X elementen (http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_X ) en zelfs enkele Y elementen (http://en.wikipedia.org/wiki/Millennials  ) in zich. Over de laatste letter van het alfabet sprak ze niet. (http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z ) Ze duidde de verschillende generaties aan de hand van wat plastische voorbeelden. Ze begon met boomer Jos. (Jos was zelfs aanwezig in de zaal). Jos is vooral coachend ingesteld, werkt voor een werkgever en hij heeft geen probleem met lang werken. Hij is vooral uit op geld, prestige en macht. Meetings zijn belangrijk. Er mag al eens hard gediscussieerd worden maar beslissingen worden nadien in consensus genomen. Jos is ook sociaal begaan. Vervolgens hadden we Martine, tussen 30 en 40 jaar oud. Ze is zeer ambitieus, maar richt zich vooral op de eigen carrière. Ze is vrij flexibel en heeft ook de nodige skills om met digitale tools om te gaan. Martine is een bruggenbouwer en ze wilt graag in een team werken aan een realistisch doel. Deze generatie is captief voor burn-outs want men wilt alles: een perfecte familie, een perfecte carrière en een perfect sociaal leven. Vervolgens is er Hadifa, 20 tot 30 jaar. Van Uffelen vergeleek deze generatie met mieren. Ze lijken zeer chaotisch te leven, maar bouwen uiteindelijk toch wel aan een stevig gebouw. Deze generatie is opgegroeid met het opleidingssysteem met punten waarbij men een diploma haalt en daarna een totaal andere professionele richting inslaat. Deze generatie wenst op een andere manier te werken en komt hierdoor dikwijls in conflict met de boomers. Ze doen dit niet vanuit een negatieve insteek, maar omdat ze er van overtuigd zijn dat er betere manieren bestaan. Ze leven in periodes van 6 à 9 maanden en hebben een hekel aan meetings. Een brainstorm doen ze niet op een vast moment op het werk maar wel via online tools op het moment dat het hen best past. Ten slotte is er Thibault, jonger dan 20 jaar. Hij kent geen hiërarchische structuren meer. Hij denkt buiten het vaste kader en is sluw. Hij is geboren in een digitale wereld. Communicatie staat gelijk aan Facebook en de online wereld is voor hem veel groter dan de offline wereld. Voor deze generatie is privacy geen discussie meer. Het zal er op neer komen dat we ons dienen te focussen op de ethische discussie over hoe we omgaan met de beschikbare data. Deze generatie dienen we te leren omgaan met de digitale wereld. Ze verwijst hierbij naar de i-respect in de scholen. Ze roept op om af te stappen van de traditionele HR-statistieken maar wel de generaties in kaart te brengen in de diverse afdelingen. Op deze manier kunnen we de potentiële generatieconflicten ontdekken en deze proberen op te lossen door elkaar begrip te leren opbrengen voor de onderlinge verschillen. Ze is overtuigd dat het pure ‘cost down’ denken dat er heerst, omgevormd dient te worden naar een ‘revenu up’ denken (gesteund op een gezonde kostenefficiëntie). Op basis hiervan zou men de verschillende generaties kunnen combineren om zo tot een optimale dienstverlening te komen. Het zou goed zijn mochten we de contractuele voorwaarden (o.a. bij consultantwerk) dan ook kunnen heronderhandelen en meer focus leggen op volgende aspecten: uuronafhankelijk en mensonafhankelijk. De introductie van knowledge systemen moet dit ondersteunen. Jongeren werken in tegenstelling tot wat er algemeen gedacht wordt, zeer hard. Maar ze willen het werk integreren in hun leven. Ze zijn veel minder gericht op compensation & benefits maar veel meer op emotionele waardering. Ze gaf ook de tip mee dat de meeste medewerkers nu al zeer hard werken en dat ze niet meer kunnen doen. Hou er dus rekening mee als je nieuwe initiatieven plant, dat je best ook een regel aanhoudt om er eentje te schrappen. Saskia Van Uffelen sloot af met twee slogans: ‘Aanvaard dat iedereen baas is’ en ‘Iedereen is CEO van zijn eigen loopbaan’. De gesmaakte voordracht werd traditioneel afgesloten met vragen uit het publiek. De eerste vraag was hoe De Hanze moet omgaan met de diverse generaties en hoe ze jongere leden kan aantrekken. Ze kaatste de vraag terug: ‘Hebben jullie dit de jongeren zelf al eens gevraagd?’. Saskia Van Uffelen is als ‘Digital Champion’ zeer actief op Twitter. Je  kan haar volgen via @VUSaskia . De Hanze kan je volgen via @DeHanze . http://datanews.knack.be/ict/nieuws/saskia-van-uffelen-aan-het-hoofd-van-ericsson-belux/article-normal-296489.html