Verslag en foto's vriendendinner ism VOKA - B. Tommelein

Onze gastspreker Bart Tommelein was pas Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toen hij aan VOKA toezegde voor dit gezamenlijk vriendendinner. "Nu zou dit al heel wat moeilijker inpassen, zelfs onmogelijk zijn, zo neemt Bart het woord, nadat Ludo Lievens, Voka-regiovoorzitter Brugge, tevens Bestuurder van De Hanze, hem heeft ingeleid.

Bart Tommelein is zelf geen ondernemer, zo vervolgt hij. Hij heeft als bankier affiniteit opgedaan met ondernemerschap en hij heeft een hart voor ondernemers, de ruggengraat van onze economie, die te traag groeit. Voortdoen als het is geweest, kan niet. Er is momenteel veel negativisme, doch er is wel een positief project. Hij alludeert nog even op het congres ‘Voka Visionair’ dat vooruitblikt naar de onderneming 4.0 en ook plaats heeft op deze 20 november. Bart Tommelein is ons enig West-Vlaamse federaal regeringslid en vooraleer het te hebben over zijn bevoegdheden als Staatssecretaris licht hij ons nog even de omstandigheden, de toevalligheden toe hoe je van bijna-minister het dan toch effectief wordt. Als staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee is hij toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block. Sociale fraude is wel degelijk een misdrijf, belemmert onze arbeidsmarkt en tast het draagvlak van onze sociale zekerheid aan. Een mentaliteitswijziging dringt zich op. De samenleving mag dit niet langer tolereren. Elke dergelijke euro wordt opgehoest door iemand die wel correct is. Elke euro opgehaald uit sociale fraude betekent op termijn lagere belastingen en lagere lasten betekent meer jobs, de absolute focus van deze regering. Preventie moet kleine poortjes voor sociale fraude dichten en de goesting om te frauderen wegnemen, met de nodige flexibiliteit, transparante en betaalbare overuren, gelegenheidswerknemers, wie wil werken moet meer mogen werken... Niet alleen in de horeca (witte kassa) ook in andere sectoren, zoals schoonmaak, transport, bouw...
We moeten hiertoe medestanders vinden in Europa met o.a. Marianne Thyssen. Bij Privacy denken we aan nieuwe technologieën. In onze cultuur zit privacy ingebakken, meer dan pakweg bij de Zweden. Het staat in relatie tot andere rechten en plichten. Het is vooral belangrijk voor onze veiligheid. Anderzijds kunnen databanken ook je leven redden (bloedgroep, allergieën). Alles staat bijna in relatie tot privacy.
Met Bart Tommelein hebben we de eerste staatssecretaris voor privacy in de wereld. Last but not least heeft West-Vlaanderen de bevoegdheid Noordzee binnengehaald. De Noordzee biedt enorm veel mogelijkheden. Drukst bevaren, een grote koopvaardijvloot voor een klein land en er zijn ook onze windmolens, met mogelijke capaciteitsverdubbeling. Wind genoeg aan zee. Energie-opslag op zee is een efficiënte manier om het gebruik van hernieuwbare energie te optimaliseren. Waait het hard, dan kan energieoverschot tijdelijk worden opgeslagen om te worden ingezet als de vraag groot is. Opslag is nog een probleem, doch er is de primeur van energie-atollen voor tijdelijke energiestockage. Bij overproductie van windturbines zou water in het reservoir worden opgepompt. Als er bijkomende elektriciteit nodig is, kan het water weer terugvloeien, zoals bij traditionele waterkrachtcentrales.
Dan is er ook nog de beveiliging van de kust tegen stormen. De Vlaamse Baaien in nauwe samenwerking met Vlaams Parlement.
En er zijn nog tal van mogelijkheden en ideeën, ook toeristisch en voor jobs niet onbelangrijk.
Het is duidelijk, de Noordzee is zijn ding wel. Hij is van de zee. Bart Tommelein is enthousiast. Ondernemers creëren de welvaart, de politiek het kader.
Hoe een dubbeltje rollen kan. Ook - of vooral dan - in de politiek. Het heeft aan een zijden draadje gehangen. Het is een uitdaging, geen beloning. Wel een geschenk, een eer om het te mogen doen, met een rotsvast geloof de zaken te verbeteren en met de mensen rondom jou, die het verschil maken. Na onze gastspreker bepaalt zoals altijd onze telkens lukrake tafelkeuze weer het verdere verloop van de gesprekken. Van de politiek van de bovenste plank naar diepmenselijke, soms verrassend openlijke gesprekken. Ook dat is De Hanze.