ICF Gent - Clubavond - Prof. dr. Anne De Paepe - 18 november 2014

Aan het begin van de 21ste eeuw is het hoger onderwijs in Vlaanderen in vele opzichten grondig veranderd. Prof. dr. Anne De Paepe, rector van de Universiteit Gent, staat stil bij een aantal uitdagingen waarmee de Vlaamse universiteiten anno 2014 geconfronteerd worden en geeft aan hoe zij die met de Universiteit Gent het hoofd wil bieden.

Prof. dr. Anne De Paepe behaalde het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de UGent in 1980 en werd erkend als specialist Inwendige Ziekten in 1985. Ze specialiseerde zich verder in de medische genetica en werd als FWO-navorser verbonden aan het Centrum Medische Genetica van het UZ Gent met een onderzoeksproject over erfelijke bindweefselaandoeningen. In dit kader voerde ze een studieverblijf door van één jaar in het MRC, Northwick Park Hospital in Londen, UK. Ze startte vervolgens een eigen onderzoeksactiviteit in het Centrum Medische Genetica van de UGent en richtte er een diagnostisch en onderzoekslaboratorium voor erfelijke bindweefselziekten op. In 1987 behaalde ze een doctoraat in de biomedische wetenschappen en in 1992 werd ze geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in de Medische Genetica aan de UGent. Vanaf 1993 werd ze diensthoofd van het Centrum Medische Genetica, UZ Gent en deeltijds hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde. In 1997 werd ze deeltijds hoogleraar, in 2000 buitengewoon hoogleraar en in 2003 gewoon hoogleraar. Onder haar leiding groeide het Centrum Medische Genetica uit tot een multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers. Ze zetelt als expert in meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen in haar vakgebied. Ze is co-auteur van meer dan 330 publicaties in wetenschappelijke vakbladen. Haar onderzoekswerk werd bekroond met meerdere wetenschappelijke prijzen, waaronder de Antoine Marfan Award USA en de Marcel Vastesaegerprijs van de Vereniging voor Cardiologie. Op 15 mei 2013 werd zij verkozen als rector van de Universiteit Gent, voor een mandaat van vier jaar dat inging op 1 oktober 2013. Ze volgt Paul Van Cauwenberge op, die gedurende 8 jaar de universiteit bestuurde. Programma: Dinsdag 18 november 2014
18u30 – 19u30: Onthaal en netwerkmoment met aperitief
19u30 – 20u30: Causerie en vraagstelling
20u30 – 22u00: Dinner en netwerkmoment Locatie: International Club of Flanders, St. Pietersplein 11, 9000 Gent http://clubofflanders.com/events/18112014-hoger-onderwijs-in-beweging-uitdagingen-voor-de-universiteit-gent/