Verslag en foto's vriendendinner Yves Willemot

“Kinderrechten en bedrijven, is er een link?” Een septemberavond die uitnodigt tot aperitieven buiten. Gelukkig kan dit ook op het terras van Crowne Plaza, in hartje Brugge, op een drukke Burg trouwens, want iedereen lijkt op pad.

Vooraleer onze gastspreker Yves Willemot aan te kondigen, leent Koen Van Loo het spreekgestoelte graag aan Bob Van Holder. Bob geeft toe dat hij voorbestemd was om het accountantskantoor van zijn grootoom, Vital Van Vaerenbergh, verder te zetten. Na te proeven van het studentenleven in Leuven, waar hij de studies Wiskunde-Informatica aanvatte, haalt zijn voorliefde voor het luik informatica hem naar Kortrijk voor de studies accountancy-fiscaliteit. Een omzwerving in audit later, gaat hij eind 1992 van start in het accountantskantoor van vader Richard Van Holder. Er volgde een fusie met twee lokale kantoren tot ABV-Accountants (kantoren te Roeselare en Ieper). In 2000 was ABV trouwens het eerste accountanskantoor in België om zich houder te noemen van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat, wat meteen aanleiding gaf tot toenadering van internationale speler Ernst & Young, met als resultaat een fusie in juli 2002.
Op heden is Bob actief als accountant en belastingconsulent in de kantoren Brugge en Roeselare en dusdanig ook lid van de raad van bestuur van Ernst & Young Fiduciaire. Tevens is hij rechter in handelszaken in de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk en actief als bestuurder in diverse professionele verenigingen en non-profit organisaties. Hij heeft 2 zonen en ontspant zich graag met schaken, tennis, informatica. Recent is hij ook een passioneel golfer geworden, wat hij ons ludiek uit de doeken doet.
Yves Willemot pikt snel in met een passie van hem onder de vorm van ontwikkelingssamenwerking voor kinderen wereldwijd. Kinderen zijn immers onze toekomst. Wat kan onze eigen impact zijn? Zet gerust zelf je schouders onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) met de Kinderrechten en Business Principes (KRBP). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een strategisch onderdeel geworden van heel wat beleidsplannen van ondernemingen in Vlaanderen. De maatschappij vaart er wel bij en tegelijk is het goed voor het bedrijf en de doelstellingen. Yves Willemot is algemeen directeur van Unicef België sinds 2007, doch al van 1989 in de ban van UNICEF (jarenlang verantwoordelijk voor de dienst Communicatie en Programma's voor Unicef België); doch In 2005 en 2006 was hij Regionaal Communicatieverantwoordelijke voor Unicef voor West- en Centraal-Afrika in Dakar. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en hebben extra bescherming nodig. Daarom werden de rechten van het kind op 20 november 1989 vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind, ondertekend door tal van landen, behalve VSA en Somalië. Dit kinderrechtenverdrag is de basis, doch er is ook het internationaal verdrag ivm arbeidsorganisatie, tewerkstellingscreatie, kansarmen tewerkstellen (workplace, market place, community & environment). Anno 2014 meer dan ooit hebben bedrijven een impact. Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Koffi Annan was op dat vlak visionair reeds in 2000 ten tijde van de millenniumdoelstellingen. Toen werd ook UN Global Compact opgericht, op zijn aansturen. Kinderrechten en bedrijven gaat verder dan kinderarbeid, veilige producten... Do not harm is niet langer voldoende. De boodschap is: do good! Wees creatief. Unicef is een sterk merk en samenwerken met Unicef ondersteunt de eigen reputatie. http://www.unicef.be/nl/