Spie stapt als projectpartner in "techniekclubs" West-Vlaanderen

Voor jongens en meisjes met goesting in STEM => Science, Technology, Engineering, Mathematics. De nood aan technische mensen is zeer hoog. "Techniekclubs" willen kinderen uit het 5de en 6de leerjaar warm maken voor techniek. Meer dan 1000 leerlingen maken mede dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen kennis met techniek.

In maart dit jaar werd in de Provincieraad een reglement goedgekeurd voor innovatieve projecten gericht op kinderen en jong-volwassenen om op een aangename manier kennis te maken met techniek. Bij kinderen en ook hun ouders bestaat er nog steeds een zekere reserve t.o.v. technische opleidingen. Onterecht trouwens. Heel wat van die studierichtingen bieden goede kansen op tewerkstelling en zelfs verdere studie in het hoger onderwijs. Jaarlijks is er een bedrag van 100.000 euro voor ingediende projecten en na onderzoek en advies door een beoordelingscommissie, kan een project tot maximum 15.000 euro krijgen. De projecten kunnen ingediend worden door scholen, gemeenten en verenigingen. De Beoordelingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende onderwijskoepels, het Regionaal Technologisch Centrum (RTC), de POM, de VDAB en Syntra-West en de Cel Onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen. Een eerste oproep in april resulteerde in 24 projecten, waarvan er 11 de toets van de beoordelingscommissie doorstonden. Over niet minder dan 50 gemeenten komen er 62 "techniekclubs". Vanaf januari 2015 zijn er nog 29 extra gepland. Spie Belgium is in De Hanze vertegenwoordigd door Philip Vanderschaeve, Business Development Manager, en Wouter Van Derbeken, Business Unit Manager en staat op www.techniekclubs-westvlaanderen.be genoteerd als 'projectpartner' voor dit initiatief dat een ruggensteun kan geven.