Im memoriam: Ere-Gouverneur Olivier Vanneste

Olivier Baron Vanneste is overleden op 17 september 2014. Hij is 84 jaar geworden.

Hij werd gelauwerd als gouverneur in binnen- en buitenland en op 18 april 2002 in de Belgische adelstand verheven. Naast tal van andere functies en publicaties, was hij in 1978 tevens medestichter van onze vereniging ICF De Hanze en was nog steeds lid. De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde familie en wensen hen sterkte toe. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op woensdag 24 september 2014 om 11 uur in de Kathedraal van Sint-Salvator, Steenstraat te Brugge.