Verslag en foto's vriendendinner Marc Vanhulle

Internationale illegale drugtrafiek: een geïntegreerde aanpak. In partnership met de privésector

Met deze titel heeft onze gastspreker Marc Vanhulle van de Federale Gerechtelijke Politie een behoorlijke opkomst zelfs op deze belangrijke voetbalavond voor Brugge. Crowne Plaza geniet een volle bezetting en wij mogen dan ook uitwijken naar het stemmige salon van Plaza Cafe. Eerst nog het spreekgestoelte als kennismakingsplatform aanbieden aan nieuw Hanzelid Adrien Willems, een zondagskind nog wel zo blijkt. De toon is gezet. Hanzelid André Vanmiddelem introduceert onze gastspreker gemoedelijk. De twee kennen elkaar, zoveel is duidelijk. Marc Vanhulle koppelt terug met zijn jarenlange afwezigheid op het thuisfront, wat nu gelukkig ook verleden tijd wordt. De rode draad in zijn carrière is immers "intelligence led policing" en een globale geïntegreerde aanpak in "havens", sinds 1987 gestart in Zaventem en dan richting buitenland. Zijn specialisatie is immers TRAFIEK met nogal wat landen eindigend op "-stan", doch ook Latijns-Amerika en West-Afrika. Er is nog werk aan de winkel en de medewerking van de autoriteiten blijkt niet altijd zo evident. Drugtrafiek is dan ook een serieuze problematiek, zo zal blijken uit de vele fact & figures, met ook cijfers over België, dat toppen scoort als land van verbruik, productie (meestal een link met Nederland) en ook als land met trafiek, transit. Hoe pak je nu op het eerste zicht het onzichtbare? En dan nog, je weet wat je gepakt hebt, maar niet wat er achter de rug toch is gepasseerd. Toegegeven, niet eenvoudig. Er zijn de indicatoren die medewerkers kunnen sturen in hun speurtocht. Georganiseerde criminele groepen noemen dit dan weer eerder opportuniteiten. Deze factoren beïnvloeden meteen ook hun keuzes in die danige complexiteit van de transportsector en van de uitbesteding van diensten in de logistieke keten. Partnerships met de privésector zijn dan ook geen overbodige luxe. Er zijn de programma's (UNODC, EU...). Door een beeldvorming van het fenomeen drugs (jammerlijk, door zowel de diepmenselijke drama's als de booming business) komt men tot deze programmawerking en tot een geïntegreerde aanpak. Marc kreeg als UNODC-coördinator van het project AIRCOP (=1 van de 8 projecten) de opportuniteit te kunnen meewerken aan het globale programma “Cocaine Route Programma” van het EU Instrument for Stability. Hij gaat dieper in op het AIRCOP-programma, op de resultaten, de verdere ontwikkeling en evaluatie. Marc Vanhulle is op dreef en spreekt snel. Met een waterval aan voorbeelden wil hij ons in zijn kort toegemeten tijdsbestek zo veel mogelijk meegeven over zijn opgedane ervaringen. Hij is als het ware als een missionaris naar Afrika getrokken in een strijd die gebukt gaat onder de complexiteit van de transportsector en die wordt misbruikt. De uitdagingen wereldwijd blijven enorm, zowel op structureel als op conceptueel niveau. Na het diner, waarbij voetbal nooit ver weg was, is de aanblik in Crowne Plaza nog altijd gezellig druk. Er klinkt een "live" blues band. Misschien ben je deze keer wel iets te vroeg huiswaarts gekeerd. https://www.unodc.org/
http://corms.esteri.it