Verslag en foto's bedrijfsbezoek Noordzee Helicopters Vlaanderen

“Hire for Attitude, Train for Skill” Achter de poorten van de Kalkaertstraat 101 in Oostende schuilt een goed bewaard geheim.

CEO Eric Van Hal kon jammer genoeg niet aanwezig zijn en liet zich door COO Lode Ketels vertegenwoordigen. Lode Ketels en Frederik Deley (Maintenance Manager), twee super enthousiaste medewerkers van NHV, leiden ons na een indrukwekkende presentatie door hun “scuderia”. Meteen is duidelijk dat passie voor helikopters de drijfveer van het hele bedrijf is. De slogan luidt “Ben je geel?”. Transparantie staat hoog in het vaandel, zowel naar medewerkers als klanten toe. Dit zien we ook in de kantoren en werkplaats. Alles is doorzichtig en iedereen staat in connectie met elkaar. “What you see is what you get”. Wat ooit startte met 1 heli en 10 man personeel is uitgegroeid tot 360 medewerkers en 28 heli’s. Men is operationeel op 15 basissen, verspreid over 3 continenten.
De ambitie is om te verdubbelen tot 600 man personeel met 44 heli’s. NHV spits zich toe op de toelevering van de offshore olie-en gasindustrie, windmill farms, medical emergency transport, SAR (search & rescue), aerial photography en training.
Eurocopter is de huisleverancier van de toestellen. Deze worden in nauw overleg met de klant aangepast in functie van de uit te voeren opdrachten. NHV mag terecht trots zijn over hun klantenportefeuille met klinkende namen zoals Shell en Exxon Mobile. Strijdvaardig hebben ze zich een stuk van de offshore koek kunnen eigen maken tussen de grote spelers. Men is continue op zoek naar gedreven en toegewijde medewerkers, zoals piloten en techniekers. Het motto bij NHV: “hire for attitude, train for skill”! Momenteel werken mensen van 18 nationaliteiten bij de firma. We danken directie en staff van NHV voor hun warm onthaal en zijn terecht fier op deze Vlaamse parel! http://www.nhv.be