Fons Watteeuw, mede-stichter en past-voorzitter van De Hanze, is overleden

Fons Watteeuw was een begrip, niet alleen voor onze regio. Op jonge leeftijd bouwde hij de eenmanszaak van zijn vader uit tot de huidige IG Watteeuw International NV, een wereldspeler voor innovatieve toepassingen.

Hij was een boegbeeld voor zowel ondernemerschap als betrokkenheid, wat zich uitte in menig initiatief, zoals ook onze eigenste International Club of Flanders DE HANZE. Hij is ook geruime tijd Nationaal Voorzitter geweest van NCMV (het huidige UNIZO), Voorzitter van SVMB (nu Zenito), doch ook van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en van het Bedrijvencentrum in Brugge. Sommige van deze organisaties dragen ondertussen andere namen, doch zijn engagement t.o.v. ondernemen en de maatschappij is nooit gewijzigd. Tot aan zijn dood heeft  hij zich blijven inzetten als bestuurder van diverse sociale initiatieven in West-Vlaanderen en was hij onder meer bestuurder van de dienstengroep ADMB. Fons werd geboren op 5 september 1929 en is nu na een kortstondige ziekte van ons heengegaan, doch hij blijft een icoon, een voorbeeld voor aankomende generaties en ondernemers. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op woensdag 9 april 2014 om 11u in de kerk van Maria Assumpta, Koningin Elisabethsquare te 8310 Assebroek (Brugge). De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde familie en wensen hen sterkte toe.