Verslag en foto's vriendendinner ism JCI - William De Vijlder

Economische vooruitzichten voor 2014 Bij afwezigheid van de voorzitter nam Patriek Cattrysse, past-voorzitter van De Hanze én past-voorzitter van JCI, donderdagavond de honneurs waar. Bij zijn inleiding deed hij een “De Weverke” toen de micro (alweer) niet naar behoren werkte.

Hij stelde de gastspreker van de avond, William De Vijlder, voor als vicevoorzitter van BNP Paribas Investment Partners én als één van de voornaamste economen in België. Onze past-voorzitter deelde met de aanwezigen een geheim toen hij zei dat de gastspreker al meer dan 25 jaar één van zijn jeugdidolen is. Hij is voor het maken van zijn eindwerk “Determinanten van het Spaargedrag – Ontwikkeling van Modellen”, bij William De Vijlder, toen nog professioneel actief bij de studiedienst van de toenmalige Generale Bank, te rade gegaan. De gastspreker pikte onmiddellijk in met het analyseren van de huidige situatie en van de huidige factoren die bepalend zijn voor de wisselkoersen en de rente-evolutie anno 2014. In zijn uiteenzetting blies de topeconoom zowel warm als koud als het over het voorspellen van toekomstige evoluties ging wat de aanwezigen een beetje op hun honger liet zitten op het gebied van concrete beleggingstips. De volledige presentatie kan je opvragen bij het secretariaat van De Hanze via info@dehanze.be