Verslag en foto's vriendendinner Noël Pille

“Werken in open zee, anders dan gewoon baggeren” We starten de avond met een vlotte uiteenzetting door nieuw Hanze lid Charlotte Pille over zichzelf. Voor alle duidelijkheid geen familie van onze gastspreker. Met een kwinkslag merkt voorzitter Philippe Snick terecht op dat het een boeiende avond wordt van “pillen” en “nullen” en laat dan ook snel de tweede “Pille” aan het woord.

De heer Noël Pille is reeds 38 jaar actief bij de Jan De Nul Group, één van de grootste zo niet de grootste baggermaatschappij ter wereld. Hij is er verantwoordelijk voor alle offshore projecten van de groep. Om het in cijfers uit te drukken – Jan De Nul Group stelt meer dan 6000 mensen tewerk en telt 75 schepen. De waarde van de vloot bedraagt zo’n 4 miljard euro. Cashflow is 450 miljoen euro. Deze cashflow wordt door het familiebedrijf voornamelijk geïnvesteerd in de bouw van nieuwe vaartuigen.
Het bedrijf beschikt daarvoor over een eigen ontwerpbureau. Door de schepen zelf te tekenen kunnen deze op iedere werf ter wereld gebouwd worden. Specifieke of moeilijke onderdelen worden dan weer in Aalst gemaakt. Een ander ingenieursbureau staat in voor de uitwerking van de aangenomen projecten. Men is dan ook steeds op zoek naar ingenieurs met gezond boerenverstand. Veel van de gebruikte technieken, zo leert de heer Pille ons, werden immers gebaseerd op technieken uit de landbouwsector. Acuut heeft men een 30-tal ingenieurs tekort en wordt er vooral gewerkt met Portugezen. Jan de Nul Group is niet alleen actief in de bagger- maar ook in offshoreprojecten zoals het leggen van olie- en gaspijpleidingen, trekken van kabels tussen windmolenparken en plaatsen van windmolenfunderingen. Deze activiteiten staan inmiddels in voor ¼  van de omzet.
Een waaier van schepen zoals de ‘Simon Stevin’ en 'Willem De Vlamingh’ staan in voor de uitvoering van deze precisiewerken.  De schepen worden telkens omgebouwd en aangepast voor nieuwe opdrachten. De wondere wereld van Jan De Nul werd deze avond deels onthuld door de impressionante uiteenzetting van de heer Pille en we kunnen alleen maar fier zijn op de grootse prestaties van deze Vlaamse reus in de wereld!