Verslag en foto's vriendendinner ism VOKA - Wouter Beke

Voor dit vriendendinner in samenwerking met VOKA wordt het toch eventjes spannend. Er wordt zelfs gespeculeerd of de CD&V partijvoorzitter Wouter Beke al dan niet opgehouden zal zijn. Met een spreker van dergelijk niveau kan de agenda door de actualiteit plots totaal worden omgegooid.

Gastspreker Wouter Beke inleiden doet Ludo Lievens, dit als Voka-regiovoorzitter Brugge, doch ook als Bestuurder van WTCA De Hanze vzw en hij alludeert o.a. op het Voka-congres dat 2 dagen terug heeft plaatsgevonden. Meteen is het economische elan gezet voor de talrijk opgekomen aanwezigen. Wouter Beke pikt op zijn beurt nog even in op het Innesto-weekend, de gevoerde debatten en hun nieuwe programma. Hij brengt een uitgebreid overzicht met cijfers en feiten wat er is gerealiseerd de voorbije 2 jaren. Op korte tijd is er veel gebeurd. Er was immers de lange regeringsformatie en de tijd van de kwalijke ratings, dat de intrestvoet door het dak schoot. We dragen historisch een grote schuldgraad mee en eerst moest er orde op zaken komen (inclusief BHV) om opnieuw te kunnen plannen en vooral koers te houden. Met al deze feiten moeten we het doen, samen bouwen aan nieuwe welvaart. We hebben heel veel, zoveel is duidelijk, doch hoe kunnen we bewaren wat we hebben? Verworven rechten moeten ter discussie gesteld kunnen worden. De vakbonden erkennen dat er een probleem is. Wouter Beke spreekt van een tanker die gekeerd is. We moeten perspectief creëren, zodat talenten ontluiken en versterken. Doch kan de politiek wel op lange termijn leveren, gezien telkens de korte termijn, want momenteel staan we terug op zes maand voor de spreekwoordelijke moeder van alle verkiezingen. In het unieke kader met de oude fundamentsmuren van de Sint-Donaaskerk staat voor ons een zelfbewuste partijvoorzitter, een late dertiger die volop in het leven staat en authenticiteit en kennis van zaken uitstraalt. Zijn betrachting is te gaan voor 5 jaar politieke stabiliteit. Bij de vraag of dit wel kan, verwijst hij naar periodes in het verleden toen dit ook is gelukt. Van fatalisme wordt niemand beter. We moeten eigenlijk evolueren naar een andere cultuur, een cultuur van vertrouwen. Er volgen nog vraagstellingen en bedenkingen vanuit het aanwezige, hoofdzakelijk ondernemerspubliek. De eenvoud van de boodschap staat immers in contrast met de complexiteit van regelgeving, wetteksten enz., de actualiteit. Aan de tafels wordt nog duchtig nagepraat en één ding is duidelijk. Het maakt eigenlijk minder uit welke kleurenconstellatie uit de verkiezingen volgt, als er maar schot in de zaak komt, want voor sommige sectoren staat het water aan de lippen. Ook voor de werkgever verhoogt de druk telkens weer en die heeft niet altijd een "eventjes uit-knop" ter beschikking. Wouter Beke neemt afscheid van elk van ons, met voor hem nog de weg richting terug naar Limburg. De opkomst voor dit vriendendinner was groot. De gemoedelijkheid en de vriendschappelijke nadrukte niet minder, een pluspunt alvast in de context om samen te bouwen aan nieuwe welvaart.