Verslag en foto's bedrijfsbezoek Umicore Specialty Materials Brugge

Umicore is niet de eerste de beste. Het is een "global materials technology company" met als missie "materials for a better life". Hun groei ligt voornamelijk in "clean technologies", zo hoorden we deze week nog in de media. In Umicore Hoboken staat immers de grootste recyclagefabriek van edele metalen ter wereld en ze wordt nog groter, want de groep investeert er de komende 2 jaar 100 miljoen. Grondstoffen worden schaars en er is meer nood aan recyclage.

De vestiging in Brugge is ook wel een parel aan de kroon van onze Brugse regio. Het bedrijf ligt ietwat verscholen in het Industrieterrein Blauwe Toren, waar het toenmalige bedrijf CORNEILLE  VAN  LOOCKE (CVL) er, als één van de eerste, in 1985 zowat 4,6 ha aankocht en er een productiecomplex neerzette. De gebouwen en installaties zijn ondertussen met de business mee geëvolueerd. Er is momenteel reeds 3 ha in gebruik, zodat het bedrijf daar, gelukkig, nog ruimte heeft voor verdere uitbouw in de toekomst. Tijdens de introductie heeft de heer Ben Gilliams, Business Line Manager Catalysts & Carboxylates oog voor dit verleden en geeft hij ook gretig toelichting bij de huidige activiteiten met facts & figures, veel in het Engels, want ze zijn een wereldspeler. Wij krijgen zicht op en ook meteen respect voor de realisaties. Om de productielijnen te gaan bekijken, wordt de groep vervolgens opgesplitst in twee. De eerste groep trekt de fabriek rond met als gids de heer René Dieleman. Met zijn dertig jaar ervaring in het bedrijf begeleidt hij ons gastvrij doorheen de gebouwenstructuur en installaties. We vernemen hoe ze zijn mee geëvolueerd sinds 1985. De man blijkt een rustige waterval aan woorden, met telkens wel weer aanleiding tot opnieuw een ander verhaal en wetenswaardigheid. En dat verleden zit zowel verweven in de gebouwenstructuur als in de installaties en de menselijkheid van dit bedrijf. Het R&D labo doet op het eerste zicht denken aan verre lessen chemie en fysica. Je kan je er zo voorstellen dat de ideeën en de proefbuizen er opborrelen om te leiden tot de technologie van morgen. Het is er leeg op dat ogenblik, doch je voelt er de eenvoud van complexiteit en de passie voor het nieuwe, om telkens weer dat streepje voor te halen op de concurrentie. Grondstoffen en materialen worden er liefst technologische hoogstandjes, die dan getest worden in een labo voor kwaliteitscontrole, een opstelling van een totaal andere orde, naast de tal van de kleinere testlabo's tussenin de productielijnen. Een rondgang in een chemisch bedrijf, al dan niet voor het eerst, is een leerrijke belevenis. Met de instructies in de hand voor als het alarm zou afgaan (HSE is er alom sterk vertegenwoordigd en het is geruststellend te vernemen dat de brandweer hun overbuur is), bezoeken we de installaties waar verschillende productieprocessen aan de gang zijn. We voelen er een zekere warmte, lopen doorheen stoom die wordt afgelaten en snuiven ook wel geuren op die we niet direct kunnen thuisbrengen. Niet alleen R&D, kwaliteitscontrole en HSE is belangrijk, zo leren we nog, ook het aankoopproces, de processen, de knowhow uit het verleden en het heden, voor de toekomst. Heel veel hangt af van je best doen, perfectie na te streven, doch ook een streepje geluk om opportuniteiten te krijgen en te nemen, zoals het "michelin" productiegebouw. Een realisatie waar de tweede gids, de heer Thibault Martens, terecht fier op mag zijn. Door knowhow in te zetten voor tailor-made oplossingen voor de klant, kan de sneeuwbal weer verder rollen en aandikken. Een dergelijk verhaal heeft trouwens destijds de overname van CVL door Umicore in de hand gewerkt. Door deze overname maken ze nu deel uit van een grote groep met veel meer mogelijkheden, o.a. financiële voor verdere uitbreidingen, doch ook uitwisseling van kennis tussen de diverse vestigingen en het overleg tussen de ingenieurs werkt verruimend. Uiteraard is er meer regelgeving en is het soms iets logger om te werken. Onze rondgang eindigt nadat er aan de spreekwoordelijke alarmbel wordt getrokken door de collega's om af te ronden, want de heer René Dieleman kon ons nog ettelijke tijd verder boeien over kobalt en andere stok- en paradepaardjes. Terug naar de vergaderzaal, waar er nog lang de tijd wordt genomen om bij te praten en verder kennis te maken met het personeel. Voorzitter Philippe Snick had gelijk in zijn uitnodiging voor dit bedrijfsbezoek: meer dan een kennismaking en bezoek waard!