Verslag en foto's vriendendinner 35 jaar De Hanze

DE HANZE viert 35-jarig bestaan met een wandeling doorheen het Hanzeatische Brugge.

Reeds 35 jaar biedt DE HANZE een uniek forum aan actieve ondernemende personen uit de regio om elkaar in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer te ontmoeten. Omdat onze naam DE HANZE verwijst naar een ontmoetingsplatform dat veel verder in de geschiedenis teruggaat dan het 35-jarig bestaan van onze vereniging, startten we onze jubileumbijeenkomst op donderdag 20 juni met een wandeling langs de historische locaties en elementen uit de commerciële hoogbloei van de Brugse Hanze-periode.  De weergoden waren ons goedgezind en onder een aangenaam avondzonnetje loodsten drie beslagen gidsen, waaronder één Hanzelid, ons  doorheen Brugge als middeleeuwse kosmopolitische handelsmetropool.  We maakten kennis met Brugge als middeleeuwse economische hoofdstad van noordwest-Europa.  Brugge was van 1200 tot 1500 immers het kruispunt waar verschillende werelden elkaar ontmoetten, handel dreven en elkaar beïnvloedden.  De Brugse wollen stoffen werden over heel Europa geëxporteerd door Duitse, Baltische, Spaanse, Italiaanse, Portugese, Engelse en Schotse kooplieden die hier ook hun goederen aan de man brachten.  De stad groeide uit zijn voegen.  In het midden van de 14de eeuw waren er in de binnenstad 45.000 inwoners, of meer dan het dubbel van nu.  Deze handelaars uit heel Europa stimuleerden ook een hoogwaardige kunstproductie, waarvan Jan van Eyck misschien wel de meest bekende exponent is. Zo groeide Brugge uit tot een ware wisselmarkt van culturen. De Hanze heeft hierbij een prominente rol gespeeld.  Door netwerkvorming ontvouwde ze zich bij uitstek als een economische macht op internationale schaal.  Het kantoor van De Hanze in Brugge was één van haar vier officiële factorijen.  Het natiehuis van de Oosterlingen overtrof door zijn omvang en architecturale vernieuwing de natiehuizen van andere naties en prijkt nog steeds op het schilderij ‘De 7 wonderen van Brugge’.  En onze voorzitter onthoudt dat de voorman van De Hanze toen ‘altman’ genoemd werd … Na deze interessante wandeling, wachtte ons een aangenaam aperitiefmoment in de binnentuin van ’t Oud Handbogenhof. Voorzitter Philippe Snick was duidelijk in zijn schik toen hij de aanwezigen toesprak in de informele gezelligheid van dit authentieke restaurant. Met enige geoefende flair - het was deze maand al zijn derde feest dat hij mocht inleiden - bracht hij de talrijk opgekomen Hanzeleden in de juiste stemming. Enkele uren later was de stemming nog opperbest en vertrekkend vanuit dit Hanzeatische kwartier van Brugge op de kobbelige kasseien, langs één of andere Brugse waterweg, kon je er de kogges zo bij fantaseren, want waren dat niet de containerschepen van de Middeleeuwen geweest?