Verslag en foto's vriendendinner H. Vernaillen

Glazen plafond? We wanen ons even in een recent verleden wanneer Past-Voorzitter Patriek Cattrysse het spreekgestoelte inneemt om Hilde Vernaillen in te leiden. Hilde studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen. Aangeworven na haar studies door de toenmalige CODEP-spaarbank (filiaal van P&V) werd deze spaarbank intussen samengevoegd met Bank Nagelmackers en verkocht aan de Groep Delta Lloyd. In april 2002 maakte Hilde Vernaillen de overstap naar P&V. In 2006 treedt ze - als eerste vrouw - toe tot het directiecomité, vandaar deze titel.

Tot daar beperkt zich ook inhoudelijk deze titel, alhoewel we in haar betoog een glasheldere analyse krijgen van de verzekeringssector met zijn evoluties en uitdagingen. Vertrekkend van de economische context, de volatiele wereld van verzekeringen net als de banken, de Belgische rente die nog nooit zo laag is geweest, is Hilde Vernaillen er zich van bewust dat dit klimaat van lage rente nog enige tijd kan aanhouden en dat dit een moeilijke situatie is voor levensverzekeraars. Aan de hand van grafieken krijgen we evoluties te zien van de verzekeringsmarkt, van premies (leven & niet-leven), de structuur van de beleggingsportefeuille, de marktstructuur en de distributiekanalen, dit over de jaren heen en in de verschillende Europese landen. De verzekeringssector is  bovendien een significante werkgever in Europa, zowel voor directe als indirecte tewerkstelling. In België is P&V de zesde verzekeringsgroep met 1.800 medewerkers. Verzekeraars verkopen hun producten ofwel direct ofwel via een variëteit aan distributiekanalen (makelaars, agenten en de bancassurance). België als klein land heeft t.o.v. van zijn aantal inwoners een zeer goede penetratiegraad met heel veel kleine makelaars, dicht bij de klant. Een soms moeilijk te begrijpen fenomeen voor de buitenlander. De Belg blijkt en blijft nood te hebben aan advies en nabijheid van een vertrouwenspersoon. De marktpositionering van de P&V Groep wordt toegelicht: een Belgische groep vooral actief in België met een bewuste keuze voor een multimerken- en multikanalenstrategie, dit om duidelijkheid voor de consument te creëren. Ook in de verzekeringssector zijn de uitdagingen niet gering: veranderingen in de markt (bikkelharde concurrentie in niet-leven, te weinig creatieve producten, rentabiliteit van basisactiviteiten), wettelijke en reglementaire veranderingen (IFRS, Solvency II, fiscaliteit ...), veranderingen in de samenleving (duurzame ontwikkeling, vergrijzing, multiculturaliteit, Y-generation, ...).
Eveneens een grote uitdaging vormt de technologische evolutie, gezien de grote pakketten data. De distributie van verzekeringsproducten is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Internet en smartphones creëren nieuwe mogelijkheden. Multi-distributie krijgt meer en meer aandacht.
Toegang tot kapitaal is een uitdaging voor iedereen op de markt en gezien de solvabiliteitsnormen is er meer reserve nodig en moet men constant voorbereid zijn op onvoorziene en externe gebeurtenissen. Bij haar conclusies hamert Hilde Vernaillen er meermaals op dat het verleden (van vóór 2008!) nooit meer terugkomt. We leven in een nieuwe wereld en daarover valt weinig te zeuren.
In België combineren we dit nog met een moeilijk institutioneel kader en politieke instabiliteit.
De sector heeft nood aan een stabiele fiscale omgeving. De nood aan meer inkomsten voor de overheid brengt dit uiteraard in gevaar. De verzekeringssector heeft ook een maatschappelijke rol, naast professioneel advies, zorgen voor welzijn, bescherming, pensioenopbouw, risicodekking voor individuen, bedrijven, instellingen, ..., antwoorden bieden op toekomstige risico's, investeren in de economie... Hilde Vernaillen heeft een eerlijke, directe stijl en belangrijke maatschappelijke vraagstukken komen aan de orde, waarop een gepast antwoord van zowel de politiek als het individu niet mag uitblijven. Voorzitter Philippe Snick sluit af met een vragenronde. Verzekeren blijft een vorm van solidariteit en een Europeaan is anders verzekerd dan pakweg een Afrikaan. Er zijn geen slechte premies, wel slechte risico's, lees dus de polissen. Taksen stijgen ook en dat is niet altijd zichtbaar.
De verhelderende blik van Hilde Vernaillen zowel voor als achter de schermen doet ons eens te meer beseffen dat onze toekomst niet echt verzekerd is.