Verslag en foto's vriendendinner ism VKW - W. Van Besien

"Omarm de toekomst: duurzame economie als antwoord op een veellagige crisis” Voor deze sprekende titel leidt Marleen Ryelandt,lid van de Raad van Bestuur van De Hanze, Wouter Van Besien in.

Wouter Van Besien, 41 jaar, is Antwerpenaar, geboren in Bonheiden, opgegroeid in Haacht en al 19 jaar woonachtig in Borgerhout. Hij is licentiaat in sociologie en studeerde ook  aan de Universiteit van Hull. In 2001 wordt hij medewerker van Agalev in Antwerpen. Van 2006 tot op heden is hij districtsschepen van Borgerhout. Binnen de partij treedt hij op het voorplan als projectleider van het Horizondebat (het inhoudelijk vernieuwingsproject) om in 2008 verkozen te worden tot allereerste ondervoorzitter van Groen!, de ideologische opvolger van Agalev. Een jaar later volgde hij Mieke Vogels op als partijvoorzitter en op 9 oktober 2010 werd hij voor 4 jaar als voorzitter herverkozen. Wouter Van Besien staat bekend als een tegenstander van het ongenuanceerd neoliberale denken. Hij streeft een goede verstandhouding na met de vakbonden en de andere sociale partners en hij begint zijn uiteenzetting aan de hand van 8 stellingen. 1. De sfeer zit niet goed
Er heerst pessimisme aan vakbondszijde, vooral ook over politiek. Die betoont alleen interesse in industrie wanneer er iets fout loopt. Eens de mediastorm geluwd, is ook de politieke interesse voorbij.
Gesprekken met bedrijfsleiders leveren ook weinig optimistische noten op. De loonkosten zijn te hoog, ze vinden te weinig technisch personeel. Alleen, over de loonindexering denkt Van Besien dat we de crisis in ons land juist minder voelen door de loonindexatie, dit ook na zijn gesprekken met de partijvoorzitter van Groen in Spanje over jeugdwerkloosheid, frustraties bij de jeugd, sociale onrust in Spanje en het groeiend anti-Europese sentiment onder de bevolking. Het geloof in Europa neemt er met de dag af. Van Besien ziet gelijkenissen in Borgerhout. Het wantrouwen neemt toe. 2. De crisis drukt de sfeer
Volgens VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon moeten we ons bezinnen. Hoe is de crisis er gekomen,  hoe gaan we ermee om en wat zijn de oplossingen? Van Besien is tevens grote fan van Joseph Stiglitz en verwijst naar de conclusies van het Stiglitz-rapport, de structurele problemen in het financieel bestel, maar ook grote milieuproblemen. Groeiende ongelijkheid in de wereld leidt tot instabiliteit. Aan de basis ligt het feit dat de economen zich hebben vergist. De vrije markt lost niet alles op. Dit keert zich nu tegen de economie.
Hoe oplossen?
- banksector reguleren
- zorgen voor duurzame investeringen
- kloof tussen rijk en arm wegwerken
- oproep aan alle overheden om partners te worden. 3. Hoop doet leven
Het vertrouwen in politiek en economie is laag. Vertrouwen terugwinnen is heel moeilijk, vertrouwen moet je verdienen. 4. Duurzame economie
Groene economie beperkt zich niet tot windmolens en afvalverwerking, maar moeten we toepassen op de volledige economie. Duurzame economie is een hervormingsproces. Vertrekkend van kapitalisme en onze kenniseconomie, welvaart en jobs creëren door het milieu te sparen. Toverwoorden zijn:
- de kringloop sluiten
- dematerialiseren
- hernieuwbare energie
- economie van de nabijheid. Hoe aanpakken? Door iedereen in het proces te betrekken, ondernemers en vakbonden.
Er is te weinig innovatie en het gaat te traag, niet omwille van de ondernemers, maar door de overheid, met als belangrijkste stuurinstrument belastingen, ecofiscaliteit; “don’t tax the good’s but the bad’s”. 5. Politici moeten stoppen met ruzie maken en moeten oplossingen zoeken
Stop de profileringsdrang! Overheden moeten elkaar niet beconcurreren, maar samenwerken. Ons land is gecompliceerd, staatsstructuren moeten eenvoudiger. 6. Transparantie
“Politieke verstrengeling is nefast voor het vertrouwen”. Voorbeeld: het ACW debacle, teveel toegevingen aan banken zonder weerstand, ook de afwikkeling werd slecht aangepakt. 7. Europa
Veel meer Europa en minder België, met een Europees leger i.p.v. een Belgisch, Europese regulering van de banken en een Europese vennootschapsbelasting. Wouter Van Besien citeert ook het boek van Geert Mak “Wat als Europa klapt”. Het lijkt alsof Europa ons uit de handen glipt, Europa opnieuw van en voor de burgers, een Europa van de lidstaten. De manier waarop Europa Cyprus aanpakt, is een misser. 8. Verkiezingen van 2014 zijn héél belangrijk
De verkiezingen van 2014 zullen gaan over economie, jobs, industrie, welvaart en ook de toekomst van Europa. Wouter Van Besien gaat voor economische relance in een positieve en constructieve sfeer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde Groen! haar beste score ooit. Na de uiteenzetting worden vanuit het Hanzepubliek nog heel wat pittige vragen gesteld en we sluiten graag af met de ambitie die hij zelf koestert om ooit ook wel ondernemer te worden.