Verslag en foto's ontbijt(k)boek P. Timmermans

We kunnen winnen Dat horen we van Pieter Timmermans, de topman van het VBO, die naar aanleiding van zijn boek “We kunnen winnen” een positieve en optimistische boodschap bracht op het 29e ontbijt(k)boek van De Hanze.

Zijn deelneming in 2011 aan het Standford Executive Program in de USA heeft hem nieuwe inzichten gegeven om anders en met een positieve ingesteldheid naar de toekomst te kijken. Crisissen zijn uitdagingen en bieden de ondernemingen heel wat opportuniteiten. Belgische bedrijven zijn vaak te bescheiden en laten kansen liggen in deze snel veranderde wereld waarbij het economische zwaartepunt intussen is verlegd naar het oosten. Het boek gaat over een wereld waar oude evenwichten verschuiven, economische groei minder evident is, alles minder voorspelbaar wordt, maar die ook belangrijke nieuwe kansen biedt aan mens en onderneming. Dit boek gaat over grondbewegingen die ons leven sterk zullen bepalen: geopolitieke aardverschuivingen, klimaatproblematiek, de schaarste aan energie en grondstoffen, de burger die mondiger wordt, de vergrijzing en ontgroening van onze samenleving. Dit boek gaat evenzeer over cultuur en structuur, over houdingen en waarden in organisaties en in de samenleving, en over hoe we deze zullen moeten aanpassen en blijven aanscherpen om in deze nieuwe wereld met nieuwe evenwichten ons welzijn en onze welvaart verder uit te bouwen. Kortom een boeiende uiteenzetting van een man die van op de eerste rij de Belgische economie meemaakt, maar ook mee vorm geeft en zijn stempel drukt op het sociaal-economisch overleg.