Verslag en foto's nieuwjaarsreceptie De Hanze 2013

Zoals elk jaar was De Hanze voor haar nieuwjaarsreceptie te gast in het prachtige Provinciaal Hof, ten huize van Gouverneur Carl Decaluwé, die de zowat 200 nieuwjaarwensers verwelkomde.

De Gouverneur legde meteen ook de link tussen het historische van deze plaats - de vroegere Waterhalle - en Brugge als hanzestad, die eertijds ook floreerde. Is De Hanze immers niet voorloper van globalisering, van Europa, van stedelijke netwerking...
Gouverneur Decaluwé beklemtoont tevens zijn coördinerende taak om te kunnen komen tot een algemeen beeld, met geïntegreerde adviezen. Ook op buitenlands vlak is het provinciale niveau een uniform platform in tal van landen en de Gouverneur zal voor het ondernemerschap op dat vlak graag verdere inspanningen doen. Uittredend Voorzitter Patriek Cattrysse kijkt aan de hand van een kaartspel op een speelse, doch gevatte wijze terug op zijn mandaat en hij dankt zijn teamspelers. Kersvers Voorzitter Philippe Snick stelt zijn nieuw bestuur voor. Na een tour d'horizon over de huidige realiteit als ondernemer, licht hij een serieuze tip van de sluier wat betreft de activiteiten van het komende jaar. Best de moeite waard met klinkende namen en reden te meer om de interessante all-in formule te overwegen. Voor de muzikale noot zorgde ditmaal het gitaarkwartet "Four Times a Lady". Ze brachten een eigenwijs repertorium, een gecoördineerd en virtuoos samenspel, waarvan deze 4 jonge dames duidelijk zelf ook genoten. Ze slaagden er in de aanwezigen ontspannen te laten wegzakken op hun gemakkelijke, statige stoelen in dit historische kader van de Raadszaal in het Provinciaal Hof. Hoog tijd voor een receptie exclusief voorbehouden voor leden van De Hanze en hun genodigden om te nieuwjaren en te netwerken. Een mooi traditiegebeuren om in ere te houden.