Verslag en foto's ontbijt(k)boek P. Moenaert

Brugse burgemeester blikt terug op bestuursmandaat van 18 jaar lang.

Hanzelid Patrick Moenaert spreekt voor een eigen publiek wanneer hij te gast is op het ontbijt(k)boek naar aanleiding van zijn recent verschenen boek 100% voor Brugge. Het zijn zeker geen 18 lange jaren geweest, want de tijd is voorbij gevlogen. Dat leiden we af uit zijn devies 100%.
100% voor Brugge betekent met volle overgave, voor alle aspecten, voor allen die er wonen, die de stad bezoeken. En dat ruim voltijds, zelden 100% beschikbaar thuis. 100% in dagen van glorie en glans, zoals in 2002 toen Brugge de internationale pers haalde tijdens het culturele feestjaar, maar ook in dagen van beproevingen en slapeloze nachten, zoals bij de bouw van datzelfde Concertgebouw. 100% was ook al zijn verkiezingsslogan in 2006. 100% en meer moet dat niet zijn, alhoewel er in de politiek af en toe wel opbod is. Zelf beleefde hij veel plezier aan het opbod tussen Brugge en Gent, tussen Daniël Termont en hemzelf in de strijd om burgemeester van de mooiste stad. Bij Patrick Moenaert is een kwinkslag nooit veraf: "Ik denk dat Daniël ook wel wist dat hij niet kon winnen".
Hij eindigt zijn argumentatie voor de titel van zijn boek nederig en dankbaar met zich 100% gesteund voelen, "want alleen ben je niets". De werking van het stadsbestuur komt uitvoerig aan bod, zowel op politiek als administratief niveau. Reeds 10 jaar is er een personeelsstop. Ongeveer 1.560 personeelsleden (zonder de politiediensten) zijn verdeeld over een 40-tal stadsdiensten onder leiding van stadssecretaris Johan Coens, de hoogste ambtenaar bij de Stad. Diensten als Bevolking, Leefmilieu dat zorgt voor een nette stad, het mobiliteitsplan (‘Brugge ademt’) is er om de binnenstad voor iedereen leefbaar te houden. Op welke plaats de Wegendienst aan het werk is, kunt u terugvinden op www.bruggebereikbaar.be. Bij Sport glundert Patrick. Hij is er in 1998 in geslaagd de organisatoren van de Ronde Van Vlaanderen te overtuigen om tot 2016 deze wielerklassieker te laten vertrekken in Brugge: 32 miljoen mensen hebben de start - en dus ook de Markt van Brugge - gezien. We komen bij cultuur, de core business van een stad als Brugge, maar er is tevens de vernieuwde hoofdbibliotheek en de 12 filialen. Brugge is ook een groene stad en was de eerste stad in Vlaanderen waarvan de stadsgebouwen op 100% groene stroom draaien. Brugge heeft de beste luchtkwaliteit van alle Vlaamse centrumsteden dankzij vele fietsers, groene zones en parken (1/4 van de binnenstad), de groene gordel met een lint van bossen (de laatste 10 jaar met zowat 300 hectare uitgebreid). De zorgboerderij hoeve Hangerijn, waarvoor Europees geld is aangetrokken en het project ‘Den Tir’, de oude militaire schietstand, zijn enkele voorbeelden van een sociaal Brugge. De jeugddienst, dienst Stedenbeleid, dienst Welzijn, stedelijke Preventiedienst, want Brugge ligt op een kruispunt van snelwegen, de Ombudsdienst.... De Bruggeling wordt geïnformeerd met de jaarlijkse infogids, het tweemaandelijks infoblad "Bruggespraak", de website www.brugge.be, ook inspraakvergaderingen, zoals over de haven van Zeebrugge.
Patrick Moenaert is ook fier op een sterke begroting en de dienst Financiën met aan het hoofd stadsontvanger mevrouw Cathy Brouckaert. Voor feitenmateriaal zorgt o.a. de stadsmonitor. Aan de hand van 190 indicatoren wordt leefbaarheid in centrumsteden en de duurzaamheid van hun ontwikkeling in kaart gebracht. Van alle Vlaamse centrumsteden is de Bruggeling met 85,9% meest fier over zijn stad. 86,6% van de Bruggelingen is tevreden. Inwoners van Brugge scoren best in het bezoeken van een museum, tentoonstelling, galerij of historische plaats. 9 op de 10 inwoners is bijzonder tevreden over het culturele aanbod. 73% van de bevolking is aan het werk en hiermee scoort Brugge erg goed in Vlaanderen. Maar Brugge is ook grijzer dan andere centrumsteden. Een vermelding in de Financial Times roept Brugge uit tot de derde beste Werelderfgoedstad om in te leven (van in totaal 182 steden). Er was een stille wenk van de Voorzitter nodig om de burgervader Patrick Moenaert zijn betoog te laten afronden over een kwarteeuw Brugse politiek, eerst als OCMW-voorzitter en daarna als burgemeester. Zelf is hij er trouwens ook nog niet helemaal uit hoe hij de burgemeestersknop binnen een aantal dagen zal omdraaien.