Verslag en foto's bedrijfsbezoek CNH Belgium nv

Bezoek aan CNH Zedelgem, een bedrijf met een sterk verleden, vandaag zowat present overal ter wereld en dat ook sterk inzet op de toekomst.

Reeds bij het binnenkomen vallen de machines uit een ver verleden op tussen het statige gamma van vandaag en met een speelse knipoog brengen de gele Claeys pikdorsers je zo terug - in flashback - naar zomerse, uitgestrekte velden in de streek uit je kindertijd, waar die ook was. Plantmanager Niek Vanwynghene ontvangt de grote delegatie geïnteresseerde leden en genodigden van De Hanze. De groep CNH maakt deel uit van het Fiat-consortium. CNH omvat 37 productiecentra en 28 centra voor Onderzoek & Ontwikkeling. De plant in Zedelgem is veelbetekenend in de groep. Zedelgem huisvest niet alleen een productiecentrum voor maaidorsers, hakselaars en balenpersers (de laatste twee worden hier in exclusiviteit geproduceerd voor de hele wereld), het is tevens een steeds groeiend ontwikkelingscentrum dat intens investeert in de toekomst. Van de zowat 2800 werknemers in Zedelgem zijn er ruim een vierde actief in ontwikkeling van de eigen producten. Ook het rijke verleden komt aan bod. Meer dan 100 jaar geleden produceerde Leon Claeys zijn eerste dorsmachine en in 1952 werd hier ook de eerste zelfrijdende maaidorser gebouwd. In 1964 volgde dan een eerste overname door het Amerikaanse New Holland met de verdere evolutie tot de huidige constellatie. Het heden wordt toegelicht aan de hand van cijfermateriaal, wat automatisch leidt naar de procesverbeteringsaanpak WCM (World Class Manufacturing). Produceren met wereldklasse leunt sterk aan bij het Toyota-systeem. Deze top-down manier van werken biedt flexibiliteit met strikte navolging en wordt geïllustreerd aan de hand van de WCM-tempel met 8 pijlers. WCM resulteert in betrokkenheid van de medewerkers en levert gemiddeld 1 verbetervoorstel per medewerker per maand op. Meteen wordt ook duidelijk dat 97% van de productie bestemd is voor export. Bedrijven van over heel de wereld komen naar de CHN-plant in Zedelgem voor een bezoek, een rondleiding, net als wij.  Alhoewel de meeste bedrijvigheid te zien is overdag, zijn de robotten en lasermachines onverstoord aan de gang. We worden enthousiast geïnformeerd en je krijgt de indruk dat iedereen wel onder de indruk raakt, zowel van de productie als van het verhaal achter de productie, de distributie, maar vooral ook van de controle, de testfases. De productie wordt immers getest in elke fase, zodat er geen defecten ingebouwd zitten in de machines, om stilstanden te voorkomen. Vermijden van arbeidsongevallen en rampen is eveneens essentieel. Reiniging blijkt ook een belangrijk woord, niet alleen tijdens het oogsten in de zeefzone, ook als voorbereiding voor het verfprocedé in reusachtige verftrajecten. De technische kant dan, met het voortreffelijk vermogen, het cabineontwerp voor een maximum aan comfort met minder geluid. En dan de oogst zelf, maaiborden die zich aanpassen aan het gewas, minder graanbreuk en aandacht voor de beste strokwaliteit om te komen tot een zuiverder graanstaal. CNH voorziet in méér dan een product en levert professionele technische ondersteuning, verzekering en financiële diensten op maat voor een ideale werking met deze kostbare oogstmachines. De West-Vlaamse vestiging is hierbij een belangrijke schakel. Het verwachtingspatroon van de grote delegatie van De Hanze is ingelost met deze boeiende rondleiding doorheen een wereldwijd merk met een ruim assortiment, dat zich telkens aanpast aan de lokale omstandigheden.