Verslag en foto's vriendendinner B. Vanden Avenne

Hout, zo veel meer dan een prachtig product.

Bernard Vanden Avenne en de ondernemersfamilie Vanden Avenne zijn bekend in West-Vlaanderen en ver daar buiten. Voor enkele van zijn goede vrienden bij De Hanze wou hij ons zijn visie delen. Een gelegenheidsspreker dus, recht uit het hart. Na een korte introductie van de Spanogroup met Spano (spaanplaten), Dekaply (gemelamineerde spaanplaten), Spanolux (MDF-platen), Balterio (laminaatvloeren) en de laatste telg in de groep A&S Energie (waar houtafval wordt omgezet in groene stroom) - telkens dus “Wood Based Solutions” - volgen tal van cijfers en toepassingen van hout. Een beetje geschiedenis mag ook niet ontbreken. Immers sinds de tweede wereldoorlog lag het vlas aan de oorsprong van spaanderplaten. Met het verdwijnen van vlas uit de textielindustrie werd hout stilaan het basismateriaal voor spaanderplaten. In 1963 werd Spano opgericht voor de productie van spaanderplaten op basis van hout. Hout is altijd wel belangrijk geweest. Denken we maar aan de schepen in de 17e eeuw van destijds De Vereenigde Oostindische Compagnie, meestal afgekort VOC. Deze machtige Nederlandse handelsonderneming met een jarenlang monopolie op specerijenhandel tussen Europa en Azië telde zo'n 30.000 medewerkers en tal van schepen. 1000 eiken bomen waren er nodig voor de bouw van het VOC-zeilschip de Batavia.
We houden ook even halt in het Frankrijk van 1669 toen Jean-Baptiste Colbert onder Louis XIV de Code Forrestier introduceerde, nog steeds van belang in het bosbeleid van vandaag. Immers eens een bos aangeplant, kan pas na 30 jaar een eerste uitdunning worden geoogst, een tweede na 50 jaar, een derde na 70 jaar... Het economisch belang van hout wijzigt echter. Vandaag is er zelfs een heuse strijd aan de hang tussen hout als energie en hout als grondstof, alhoewel het laatste niet alleen een grotere economische waardeketen heeft, maar ook een sociale dimensie en waarde, alleen al omwille van een grotere tewerkstelling. De houtflow wordt toegelicht, er volgt een prijsoverzicht van houtcomponenten, het Kyoto-protocol dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen regelt, een PEFC-certificaat dat garandeert dat een product afkomstig is van duurzaam bosbeheer, de Ladder van Lansink als standaard voor afvalbeheer om prioriteit te kunnen geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen,... De familie Vanden Avenne verkocht de Spanogroep, maar Bernard Vanden Avenne is nog steeds operationeel actief in de groep als aankoper van hout, het basismateriaal van de groep. Hij bracht ons een boeiend verhaal waarin niet alleen zijn respect voor bomen, de natuur,... tot uiting kwam maar ook de economische realiteit van vandaag, zijn know-how en de bezorgdheid hoe hout zich het best in stand houdt.