Verslag en foto's bezoek AZ Sint-Lucas Brugge

Op donderdag 3 mei jl. werden 65 Hanzeleden in het AZ Sint-Lucas Brugge verwelkomd door Algemeen directeur Niko Dierickx en Financieel en administratief directeur Gerd Callewaert.

De interessante bedrijfsfilm maakte al snel duidelijk dat de werking van een ziekenhuis met geen enkel ander bedrijf kan worden vergeleken.
Met de bouw van het ziekenhuis werd gestart in 1963 en nu bijna 50 jaar later werden diverse afdelingen aan de huidige normen aangepast en vernieuwd en worden plannen gesmeed voor het bijbouwen van een extra vleugel. Het AZ Sint-Lucas stelt, behalve de artsen en stafleden, ongeveer 1300 medewerkers tewerk en kan zich hiermee één van de grootste privé werkgevers in de Brugse regio noemen. Het ziekenhuis streeft een duidelijke missie en visie van “met respect – met spirit - wel overwogen - van harte - met vertrouwen en in overleg” na.
De strategie is gericht op een zo ruim mogelijk aanbod voor elke patiënt die zich in het AZ Sint-Lucas aanbiedt. Hiervoor werden samenwerkingsverbanden afgesloten met andere ziekenhuizen uit de regio Brugge-Oostende-Eeklo en worden patiëntengegevens ter beschikking gesteld door het delen van het elektronisch patiëntendossier. Hiervoor neemt het ziekenhuis deel aan de HUB van het UZ Gent en UZ Leuven. Een ziekenhuis haalt het gros van haar werkingsmiddelen bij de Vlaamse en Federale Overheid. Vanuit wetgevend oogpunt is de gezondheidszorg een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Doch in de praktijk leidt de controle door zowel federale als regionale overheid tot een versnipperd beleid en een bijzonder complexe wetgeving. Voor een goede beleidsvoering, houden ondernemers in de regel rekening met 4 dimensies :
De klanten – de markt
De werknemers – de werkvloer
De investeerders – de raad van bestuur
De omgeving – de gemeenschap Voor een ziekenhuis komt daar een 5de dimensie bij. Een ziekenhuis is immers niet één onderneming, maar een bedrijvencentrum, waarbij de corebusiness van het grootste bedrijf draaiende gehouden wordt door tientallen KMO’s, m.n. de BVBA’s van de artsen-specialisten, die zelfstandigen zijn.
Deze verhoogde complexiteit kan een spanningsveld creëren waardoor beslissingen via diverse overlegstructuren worden voorbereid en besproken. Na een bezoek aan o.a. de rug-en nekschool, het revalidatiecentrum met zwembad en de nierdialyse werd nog lang nagepraat bij een lekker broodje en drankje. Over één ding zijn we het allen eens, het AZ Sint-Lucas Brugge doet er alles aan om haar patiënten met de beste zorg te omringen…. Maar we verkiezen toch als gast en niet als patiënt het ziekenhuis te verlaten.