Verslag en foto's vriendendinner ism Oikonomos - R. Donckels

Gastspreker Rik Donckels is uitgenodigd voor een panelgesprek met 2 pater familias, Dirk Vyncke en René Fobe. Dirk Vyncke is Voorzitter bij het familiebedrijf Vyncke Energietechniek nv en lid van De Hanze. René Fobe is Vader Abt bij de Abdij van Zevenkerken.

Aanleiding is het boek van Rik Donckels "De Regel van Benedictus & KMO's - Wat KMO'ers en monniken van elkaar kunnen leren". Benedictus van Nurcia (ca. 480-550) geldt als de belangrijkste stichter van het westers monnikendom. Voor het dagelijks leven in zijn kloosters schreef hij de Regel van Benedictus, toen opmerkelijk mild van toon. Rik Donckels vindt na zijn pensionering eindelijk tijd om de Regel van Benedictus verder uit te werken. Benedictus had hem immers flink te pakken tijdens een studiedag in 2001 over Mediëvistiek en interdiciplinariteit in een rondetafelgesprek, als één van de specialisten voor disciplines buiten de Mediëvistiek. Het idee heeft kunnen rijpen met initieel de bedoeling een brug te kunnen slaan tussen de KMO-wereld en communauteiten van monniken, slotzusters (cenobietenwereld).
Rik Donckels was in 1983 medestichter van het KMO-studiecentrum aan de K.U.Brussel waar hij met zijn team jarenlang baanbrekend onderzoek verrichte over KMO’s en familiebedrijven. Het boek heeft 3 hoofdstukken. Het eerste gaat over Benedictus, zijn leven en de regels. In hoofdstuk 2 wordt de Regel bekeken met de bril van een familiebedrijf, wat leidt tot verrassende en leerrijke bevindingen, inspirerend voor het dagelijkse leven van KMO's. Hoofdstuk 3 heeft de wat curieuze titel "Je moet alleen een beetje nieuwsgierig zijn en je hart openhouden", een titel die zeker vragen oproept en dit is zeker niet de enige reden om het boek door te nemen. Francis Callewaert is moderator in dit panelgesprek en na hen kort te introduceren, reikt hij het drietal enkele kapstokken aan, waarop ze elk hun visie kunnen ophangen. Wat volgt is een vlotte, gedreven babbel, waarvan we zonder volledig te willen zijn, één en ander willen meegeven. Missie, visie en strategie: ook Vader Abt informeert, bevraagt hierover regelmatig zijn gemeenschap. De 25 volwassenen hebben allen vrijwillig gekozen voor deze communauteit, dit in tegenstelling tot een familiebedrijf. Daarin word je geboren of je solliciteert er voor een inkomen. "Maar toch ook om er jezelf te kunnen zijn" herhaalt Dirk Vyncke zelfs meer dan eens. Stabiliteit leidt naar continuïteit en is essentieel. Dirk heeft ondertussen zichzelf overbodig gemaakt. Via charters is vooruitgedacht in volgende generatie(s). Vader Abt opvolgen gebeurt door verkiezing door de communauteit. Volgens Rik is stabiliteit ook hopen op loyauteit en dat mag best met een penale code bij niet nakomen van engagementen. Benedictijnse spiritualiteit uit de 6e eeuw nu 15 eeuwen later. Leven volgens principes, zien wat iemand doet in plaats van horen wat hij gaat doen, geen woorden maar daden, werken in teamverband (together everybody achieves more), opnieuw het begrip loyauteit en zingeving, gelukkig jezelf te kunnen zijn, verbonden te zijn, discretio op mensenmaat, authenticiteit, de gedachte omzetten in actie... Bij menselijke relaties horen we het begrip Vynckeniers vallen, bijna als een familie, hetgeen universeel een drive, een elan geeft om dingen te doen die ongewoon zijn, vooral in crisistijd. Vader Abt heeft het over de Benedictijnse familie over heel de wereld, het congres om de 4 jaar voor alle abten en de familiegeest doorheen alle abdijen.
Schuld zoeken blijft moeilijk. Bij onenigheid kan je uit de abdij treden en blijft een dubbele vraag: ligt het aan de persoon of aan de communauteit? Ook in familiebedrijven kruipt soms veel energie in conflicten. Op een propere manier uit elkaar gaan, kan een oplossing zijn. Bij vivre heureux, vivre en caché gaat het over transparantie, informatie, communicatie. Vergeet de jongste niet, die komt misschien met een out-of-the-box oplossing. Of zoals een zakenrelatie zijn 2 opvolgers-zonen typeerde: the secret is that they don't have secrets. Gehoorzaamheid is ook een moeilijke. In dialoog samen nadenken, jezelf wegcijferen. Alles doen voor elkaar, dan hoef je niet gehoorzaam te zijn. Zo'n 10 geboden over verantwoordelijkheid is geen slecht idee: je gehoorzaamt dan aan waarden en niet aan personen. Opgelet voor gemopper, wat nooit echt weg is en hou je bezig met wie zich uitgesloten voelt... Hun gesprek is goed op dreef bij de RDA-camino, een programma voor Reflectie Dialoog en Actie (of refereert de D ook naar Discussie, tijdens die andere Camino, deze naar Compostela). Tijd toch om hier te stoppen en het woord te geven aan de voorzitters van Oikonomos en De Hanze.