Verslag en foto's vriendendinner ism VKW - N. Vanwynghene

Nieuwe tendensen in productietechnieken

Deze dinner-causerie was een gezamenlijk initiatief van De Hanze en het Ondernemersplatform VKW (kern Brugge – Oostende). Een jaarlijkse traditie die al meer dan 10 jaar bestaat. Gastspreker Niek Vanwynghene, plantmanager van CNH Zedelgem, schetste eerst kort zijn loopbaan binnen CNH en de positie van de plant binnen de groep. De groep CNH maakt deel uit van het Fiat-consortium. Zedelgem produceert voor de groep 2 soorten maaidorsers, hakselaars en balenpersers. Van deze laatste twee type machines doen ze dat voor de hele wereld.  Niek Vanwynghene startte zijn loopbaan in Zedelgem, nam vervolgens voor de groep een aantal internationale verantwoordelijkheden op en werd uiteindelijk plantmanager in september 2011. Eén van de sterke punten bij CNH Zedelgem is de investering in ontwikkeling van de eigen producten. Het aantal medewerkers in engineering is de afgelopen jaren verdubbeld. CNH Zedelgem telt 2.500 medewerkers en is de grootste van de 40 productievestigingen van de groep wereldwijd. Het is in West-Vlaanderen ook de grootste werkgever op één locatie. Momenteel staan er 108 vacatures open. Maar het West-Vlaamse accent gaat nog verder. Het volledige plantmanagement is West-Vlaams én diverse West-Vlamingen hebben topfuncties binnen de groep. Onlangs werd beslist dat CNH Zedelgem met 50.000 euro op jaarbasis de Brugse MUG-helikopter zal sponsoren. Alle medewerkers stonden hiervoor hun eindejaarsattentie af en het bedrijf verdubbelde dit bedrag. Deze beslissing is ingegeven door het feit dat de helikopter al tot 4 keer toe, omwille van medische redenen (geen ongevallen), tussenkwam in het bedrijf. En daarbij echt wel levensreddend was. Niek Vanwynghene legde tijdens zijn uiteenzetting vooral de nadruk op het procesverbeteringsverhaal: hun “World Class Manufacturing” aanpak. “Het grote verschil in aanpak ten opzichte van andere methodieken is het feit dat alles rond kostenbesparing draait. De kost is uw kompas binnen WCM. Er wordt gekeken waar uw verliezen zich situeren. Daarbij wordt gezorgd dat er geen defecten ingebouwd zitten in de machines, geen arbeidsongevallen zijn, geen stilstanden zijn, voorraden worden bij de lijnen weggehaald…”, aldus de plantmanager. Hij haalde ook een aantal best practices aan die het gevolg zijn van deze methodiek. Zo kwamen er in 2011 maar liefst 10,2 verbetervoorstellen per medewerker binnen. Dit aantal wil men dit jaar naar 12 brengen of 1 verbetervoorstel per medewerker per maand. Ook de cijfers met betrekking tot arbeidsongevallen zijn positief. De frequentie daalde van 2.7% in 2008 tot 0,6% in 2011. En natuurlijk streeft men naar 0%. Ook het energieverbruik wil men over een periode van de 9 jaar met maar liefst 25% laten dalen. In 2008 draaide een machine bij CNH gemiddeld 10 dagen zonder defect, nu is dat bijna een volledig jaar. De laatste audit die ze in het kader van het WCM-verhaal kregen, was dan ook zeer positief. Ze behaalden een “bronzen medaille” en zijn uitgeroepen tot voorbeeldbedrijf binnen en buiten de groep. Bedrijven van over heel de wereld komen daarom op bezoek in Zedelgem.