Verslag en foto's vriendendinner Prof. dr. ir. W. Verstraete

Het zit ‘m in de kleine dingen…

Prof. dr. ir. Willy Verstraete had dit blijkbaar goed begrepen.  Geboren in Beernem en opgegroeid tussen de varkens had hij al vroeg ingezien dat er met de gigantische berg varkensmest die in Vlaanderen werd geproduceerd, meer kon worden gerealiseerd dan enkel op het land uitstrooien.
Daarmee legde hij misschien wel de basis voor een fundamentele verandering in de kijk van hoe we kunnen en moeten omgaan met afval (of beter organische zijstromen) en welke belangrijke rol microbiële organismen vervullen binnen het ecosysteem. In de catacomben van de faculteit landbouwwetenschappen aan de universiteit Gent startte professor Verstraete ruim 35 jaar geleden de experimenten om mest, die hij van overal liet aanvoeren, te laten groeien.
Beetje bij beetje kwam hij tot het inzicht dat het begrijpen van de functionaliteit, en vooral de interactie tussen de verschillende bacteriën, een krachtig middel is om bepaalde natuurlijke en industriële processen te gaan begrijpen, bepalen en sturen.
Het was duidelijk: “microben zijn slim!”, vormen vennootschappen en houden mekaar in evenwicht. “De één kan niet zonder de ander en zeker wij niet!” De kennis die werd opgebouwd rond de microbiële ecologie kreeg eind de jaren ’90 steeds meer interesse vanuit diverse takken binnen de samenleving. Zelfs kunstenaar Wim Delvoye was zodanig geïnspireerd door het menselijk spijsverteringsstelsel dat professor Verstraete zelf had gemaakt dat hij de Cloaca moest (her)uitvinden. Vandaag de dag wordt de opgedane kennis o.a. gebruikt bij betonconstructie, bodemsanering, aquacultuur en in biogascentrales die in Europa worden gebouwd om onze gigantische organische afvalberg te revaloriseren tot bruikbare energie. Tijdens de uiteenzetting bleek eens te meer dat het succes van zijn levenswerk niet enkel te danken is aan de opgedane kennis. Op een paar uur slaagt professor Verstraete er in om zeer ingewikkelde materie op een heldere en overzichtelijke manier weer te geven met een geestdrift die weinigen gegeven is.  Dit zorgt ervoor dat menig student wenst mee te werken aan het verdere onderzoek van professor Verstraete en dat tal van spin off’s en produkten zijn nalatenschap dragen. Hopelijk neemt iedereen een beetje van de opgedane kennis mee naar zijn onderneming, want één ding is duidelijk geworden: het begrijpen, gebruiken en bewaren van de natuurlijke middelen zijn voor elke ondernemer een economische realiteit geworden.