Verslag en foto's tentoonstelling "van chirurgijns tot pestheiligen"

40 kerngezonde Hanzeleden verzamelden op 17 december 2011 voor een bezoek aan de cultuurhistorische tentoonstelling "van chirurgijns tot pestheiligen" in het Sint-Jan Hospitaalmuseum in Brugge. De expositie visualiseert de interactie geloof – geneeskunde in de 16de en 17de eeuw.

Verschillende items komen aan bod in een compacte tentoonstelling te midden de permanente collectie op het gelijkvloers en op de historische zolders van de site Memling in het Sint-Jan Hospitaalmuseum. Internationale werken uit medische verzamelingen, bibliotheken, archieven, musea, kerkfabrieken en privécollecties illustreren de religieuze en geneeskundige mentaliteitsverandering die zich vanaf de 16de eeuw op Europees vlak manifesteert. De eerste hospitalen, ook gasthuizen of godshuizen genoemd, worden in de loop van de 12de eeuw opgericht door de gegoede, stedelijke burgerij en zijn oorspronkelijk toevluchtsoorden voor pelgrims, zieken en zwakken. Vanaf de 14de eeuw treedt een specialisatie op waarbij ook de opvang van bejaarden en blinden ontstaat. De gegoede stedelingen laten zich thuis door de chirurgijn of barbier behandelen. In tegenstelling tot medici studeren chirurgijns niet aan de universiteit maar volgen 3 tot 4 jaar opleiding bij een chirurg en zijn overwegend praktisch opgeleid. Barbiers komen, als een natuurlijke verlenging van het scheren, in het domein van de heelkunde terecht. Het beroep van apotheker daarentegen was in de 16de en 17de eeuw in Brugge reeds sterk gereglementeerd. Diagnoses werden gesteld op louter zintuigelijke waarnemingen. Astrologie speelt in die periode nog altijd een grote rol bij de diagnose en de behandeling van een ziekte. Zelfs de Brugse medicus Thomas Montanus, die probeert nauwere banden tot stand te brengen tussen de medische beroepen onderling, hecht nog steeds belang aan de betekenis van amuletten bij het voorkomen en behandelen van de pest. De mens krijgt in zijn bestaan onvermijdelijk af te rekenen met ziekten, ongevallen of kwalen die het leven al dan niet in gevaar brengen. Na het bezoek aan deze tentoonstelling is het meer dan duidelijk : super gelukkig dat we in de 20ste eeuw geboren zijn! Een boeiende tentoonstelling wordt afgesloten met een gezellige lunch in restaurant “Le Chef et Moi” en met de eerste wensen voor een gelukkig en vreugdevol 2012 gaat iedereen met een “gezond gevoel” naar huis!