Verslag en foto's ontbijt(k)boek J. Van Overtveldt

Het einde van de euro

Johan Van Overtveldt stelde donderdag 1 december 2011 zijn boek “Het einde van de euro” voor aan een select publiek van 45 Hanze-leden. Volgens de hoofdredacteur van Knack en Trends vecht de euro voor zijn leven. Wil de Europese monetaire unie nog een kans hebben, dan moeten de lidstaten van de eurozone de spelregels veranderen én automatisch afdwingbaar maken – zoals in de Verenigde Staten. De Economische en Monetaire Unie (EMU), tot stand gekomen door het Verdrag van Maastricht in 1991 en daadwerkelijk gerealiseerd in 1999, was vanaf het begin een politieke constructie om het antagonisme tussen Frankrijk en Duitsland te neutraliseren. Tal van economen waarschuwden dat, om het project te doen slagen, aan een aantal voorwaarden moest worden voldaan. Enerzijds een politieke en fiscale unie: de lidstaten moeten afstand doen van hun nationale soevereiniteit m.b.t. budgettaire, financiële en sociale materies. Anderzijds flexibiliteit op de arbeidsmarkten: loonflexibiliteit en mobiliteitsflexibiliteit. Ook anno 2011 ontbreekt het op dit vlak nog altijd aan daadkracht bij de Europese leiders. De politiek loopt weg van de basisproblemen. Voeg daar de belabberde situatie van de banken, de slechte toestand van de publieke financiën, de ontspoorde begroting van heel wat eurolanden en de situatie rond de Europese Centrale Bank bij en het is niet verwonderlijk dat de crisis in de eurozone blijft aanslepen. Johan Van Overtveldt slaagt er in op een meesterlijke wijze het ontstaansproces van de euro weer te geven en de maatregelen op te sommen die genomen moeten worden om het grootse project van de euro tot een goed einde te brengen.