Verslag en foto's vriendendinner ism VOKA - J. de Bethune

"Fabrieken voor de toekomst"

Het vriendendinner van De Hanze in samenwerking met VOKA is een unieke gelegenheid om nieuwe contacten te leggen. Na de receptie en een welgekomen en hongerstillend walking voorgerechtje, is het tijd voor de voordracht. In het unieke kader met de oude fundamentsmuren van de Sint-Donaaskerk zorgt de voorzitter van De Hanze voor een korte inleiding. “Fabrieken voor de toekomst” speelt in op de krachtlijnen van het Witboek NIB (een Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen). Specifiek voor de provincie West-Vlaanderen worden hierin de speerpuntsectoren nieuwe materialen, cleantech en voeding naar voor geschoven. Gastspreker Jean de Bethune is als voorzitter van de provincieraad een enthousiaste pleitbezorger van dit nieuwe concept. Hij gaat gezwind van start, spreekt moeiteloos, vlug en vlot en met kennis van zaken. Het wordt snel duidelijk dat hij de dossiers heeft meebeleefd in ettelijke jaren werk en onderhandelingen. Vertrekkend van de middelen van de jaren 80, aangevuld met middelen van Europa en de Provincie komen we tot een korf van middelen waarvoor opportuniteiten werden gezocht en prioriteiten gesteld. Niet onbelangrijk blijkt het missionariswerk om West-Vlaanderen zijn deel van de koek te doen toekomen. Vanuit Brussel wordt West-Vlaanderen soms stiefmoederlijk behandeld. Uit dit verhaal van het verleden moeten met de efficiëntie van een privéstructuur en met maatschappelijk sociale doelstellingen de “Fabrieken voor de toekomst” vorm kunnen krijgen. “Fabrieken voor de toekomst” is dus niets meer of minder dan het bundelen van de krachten ten dienste van onze ondernemingen. Het is bovendien een open verhaal en bijgevolg nooit afgewerkt. Er zijn heel wat competenties aanwezig in West-Vlaanderen en volgens Geert Noels zijn dit voornamelijk textiel (de nieuwe materialen), voeding (toonaangevend in Europa) en energie. Moeiteloos zijn er eigenlijk tal van andere clusters te detecteren in onze regio en ook bij de vraagstelling na de voordracht wordt hierover nog boeiend gedebatteerd. Er wordt afgerond in schoonheid: om te scoren en niet te buizen is het wellicht raadzaam in eerste instantie het aantal clusters te beperken en niet met alles tegelijk richting Brussel te trekken. Hoog tijd nu om terug aan te schuiven bij de dampende chafing dishes en verder bij te praten gedurende de rest van de walking dinner. Een ideale mix om dan plots verrast vast te stellen dat de tijd eens te meer voorbij is gevlogen.