Verslag en foto's vriendendinner Luc Coene

Een vriendendinner met gastspreker Luc Coene, de avond na het overnachts moeizaam bereikte Euro-akkoord...

Nieuws heet van de naald. Wanneer de voorzitter Luc Coene inleidt, wordt meteen ook duidelijk waarom we hem niet zo vaak mogen ontmoeten op vergaderingen. Duty calls, een dag vroeger was hij nog te zien in het TV-nieuws, als toezichthouder van de bankenwereld zetelend in de Kamercommissie Financiën over Dexia. Europa, de Euro-zone - enthousiast met enige naïviteit gestart - kent een moeilijke besluitvorming. De 17 landen denken ook aan het eigen nationaal electoraat en er zijn te weinig correctiemechanismen. De Euro is nochtans geen zwakke munt. Er is wel degelijk een tegenstelling tussen de perceptie rond de Euro en de statistieken. Waarschuwingen komen er vanaf 2006. De crisis in 2008 (huizenmarkt in VSA) had niets te maken met onze huidige problemen in de Eurozone. Onze eenheidsmunt raakte gebukt onder een gebrek aan discipline en automatisch ingebouwde sancties. Er is te weinig politieke druk. Er zijn de tegenstellingen in cultuur met zowaar een horizontale lijn tussen Noord- en Zuid-Europa. Sommige landen hadden reeds enige ervaring kunnen opdoen met hun muntkoppeling aan de Duitse Mark. Andere landen zagen de Eurozone als een permanente bron van welvaart, voor uitbreiding van hun overheidsapparaat... Bij deze enorme ontsporing, als het ware een tikkende tijdbom, bleek Griekenland de vonk aan de lont, met zelfs vervalste cijfers, een overheidsschuld die door de Griekse economie zelf niet meer onder controle te krijgen en te financieren was. Europa moest helpen, alhoewel kostelijke tijd passeert met meningsverschillen over het wel of niet moeten helpen. In mei 2010 komt een herstelplan te realiseren in 3 jaar, een te korte periode voor de haalbaarheid ervan. Ondertussen groeit het probleem en het wantrouwen in de markt. Overheden moeten bijspringen en die zitten reeds in het rood. De six-pack maatregelen zijn er ondertussen en het Europese noodfonds (European Financial Stability Facility, EFSF), maar de banken moeten hun kapitaalstructuur versterken, hun schuld afschrijven op vrijwillige basis, zodat banken weer met vertrouwen kunnen lenen aan elkaar, in plaats van hun centen veiligheidshalve dagelijks te gaan deponeren bij de Centrale Bank. Het onderwerp van vandaag is onthutsend actueel, te dagelijks en overheersend in het nieuws om goed te zijn. We voelen ons dankbaar en op de eerste rij om uit vertrouwde bron hieromtrent de visie van Luc Coene te kennen.