Vriendendinner - Gastspreker Joachim Coens - Voorzitter CD&V - 5 maart 2020


Joachim Coens voorstellen hoeft niet echt. Zeker voor de leden van de Hanze is medelid Coens geen onbekende. De burgemeester van Damme keerde na 20 jaar omzwerving als voorzitter en gedelegeerd bestuurder van MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen), terug naar zijn oude liefde: de politiek. In oktober 2019 stelde hij zich kandidaat voor het partijvoorzitterschap van de CD&V. In de laatste ronde klopte hij jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. In december werd hij samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez door de koning aangesteld als informateur.

Waarover hij op 5 maart komt spreken is een goed bewaard geheim maar door het parcours van de afgelopen maanden heeft hij ongetwijfeld veel te vertellen. Of het nu over de haven, de Brexit of de politiek gaat, het wordt een avond om niet te missen.

Inschrijven maar!

Rapport van de activiteit:

Vriendendinner – Gastspreker Joachim Coens – Voorzitter CD&V

Na een druilerige donderdag, konden we ons terug opwarmen voor een nieuw vriendendinner, ditmaal met Joachim Coens als gastspreker. Waarover hij het die avond zou hebben, was nog een groot geheim, maar dit belette de Hanzeleden niet om massaal aanwezig te zijn.

Onze voorzitter verwelkomde iedereen en gaf het woord aan Thomas Haspeslagh voor een woordje uitleg over de ‘Hanzedag’ die in november van dit jaar op het programma staat. Het thema is ditmaal ‘Connecting the dots’. Hierbij staat vooral natuur, mensen en cultuur centraal. 3 onmisbare elementen om op duurzame wijze economische successen te realiseren.
Wat ik onthouden heb nadat Thomas enkele listige vragen het publiek instuurde, is dat de Hanzedag een topevent wordt met veel volk, want iedereen verklaarde zich aanwezig, samen met minstens 3 extra genodigden
????.

Daarna was het de beurt aan Karine Vandenberghe om onze gastspreker kort in te leiden. De heer Coens is geboren in Brugge en studeerde af als burgerlijk ingenieur. Hij staat met het ene been in het bedrijfsleven - zijn laatste wapenfeit was voorzitter van de haven van Zeebrugge - en met het andere been in de politiek. Zo was hij van 1995 tot 2001 volksvertegenwoordiger, sinds 2014 burgemeester van Damme en sinds kort voorzitter van de CD&V. De politiek heeft de bovenhand genomen.

Joachim was blij bij De Hanze te zijn. Naast vele andere aspecten en voordelen van De Hanze, heeft ze ook haar belang in de samenleving. Het combineren van het bedrijfsleven met het politieke, het administratieve is een grote troef. Het is immers zo belangrijk dat mensen met elkaar praten over onderwerpen die hun dierbaar zijn.

Joachim zelf kon praten over kledingadvies, de haven, maar besloot toch om het over de politiek te hebben. Hij veranderde van de haven, wat hij heel graag deed, naar fulltime politiek om 2 hoofdredenen:

-        na 18 jaar was het tijd voor iets anders, zowel voor de organisatie als voor hemzelf;

-        hij voelde een aversie van de maatschappij tegenover de politiek en zag het als een uitdaging om daar verandering in te brengen.

Hij ging verder en sneed kort de huidige federale regeringsvorming aan. Samengevat komt het erop neer dat we in een ongelooflijk complex land leven, waar we in eerste instantie moesten wachten op de vorming van de regionale regeringen en de wissels van partijvoorzitters. Langs de andere kant hebben we de moeilijk gelegde kaarten door de kiezer, waardoor een eenduidige oriëntatie in beleid niet eenvoudig is. Daarnaast staat het land voor gigantische uitdagingen op budgettair vlak, pensioenen, klimaat, het vraagstuk van de migratie, justitie en ethische zaken.

Joachim maakt in de politiek regelmatig de vergelijking met het bedrijfsleven. Om een bedrijf goed te besturen zijn 2 elementen belangrijk: het intern proces en de omgevingsfactoren. Wat komt er op ons af en zijn we hierop voorbereid? Het heeft bijvoorbeeld geen zin om schoenen te maken als niemand nog schoenen draagt, dixit Joachim.
Als belangrijkste omgevingsfactoren vermeldt de heer Coens:

-        Digitalisering van de maatschappij: de tussenschotten verdwijnen; iedereen wordt als het ware journalist via de sociale media; de politiek is hier nog niet klaar voor en reageert dikwijls foutief. De geluiden die verspreid worden, moet de politiek aanhoren, ze moeten erop anticiperen en participeren.

-        Globalisering: bedrijven werken globaal, mensen verspreiden zich globaler, maar langs de andere kant verliezen ze de nabijheid (kleine buurtwinkels verdwijnen,…). Dit heeft ook een nefaste invloed op de betrokkenheid van mensen. Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen om de sociale cohesie op lokaal vlak te verbeteren. Joachim lanceert het idee van een ‘Sociale Taxshelter’.

-        Technologie: zelfrijdende wagens, artificiële intelligentie in de medische sector zijn ethische vraagstukken waarover we ons in de toekomst zullen moeten buigen. Joachim pleit in dit kader voor een betere verdeling van de belastingen op arbeid versus belastingen op de digitale toepassingen.

-        Klimaat: welke energiebronnen zullen we in de toekomst kunnen gebruiken om op een duurzame wijze te produceren, afval te reduceren, enz.

-        We leven allemaal langer, de zogenaamde vergrijzing moet structureler aangepakt worden. We leven ook langer alleen. 54% van de jongeren tussen 20 en 34 jaar zou zich eenzaam voelen, wat mede ook voor druk zorgt op de huisvestingsmarkt.

-        Kopzorgen: we zijn koploper in het gebruik van antidepressiva. We denken te veel dat goed verdienen belangrijk is. Een zinvol leven is ook zorgen voor cultuur, sport, recreatie en vrijwilligersleven.

Samengevat moeten we solidair zijn, over generaties heen kijken, ons inschakelen in het verleden om de toekomst te vrijwaren, met respect voor de andere culturen. De Hanze speelt hierin een belangrijke rol!

Voor en na het heerlijk voorgerecht kwam nog een vragenronde waar geen taboes gemeden werden. Velen stelden vrank en vrij hun vraag, waar Joachim Coens doorgaans gevat kon op antwoorden en soms, zoals een politieker het betaamt, mooi rond de vraag fietste.

Last but not least werden nog 3 nieuwe leden gepind: Rik Goetinck (Voorzitter MBZ), Peter De Gryse (CEO Denk!), Nicolas Vyncke (CEO Ingenium).

Na de verschillende lofbetuigingen over De Hanze van de voorzitter van de CD&V aanhoord te hebben, mogen we stellen dat we een schitterende en veelzijdige businessclub zijn waar het leuk vertoeven is.