Vriendendinner - Gastspreker Nicolas Vyncke - CEO Ingenium - 6 februari 2020


CO2-neutraal bouwen: haalbare kaart of een hype? 

Op donderdag 6 februari hebben we Nicolas Vyncke te gast. Hij komt ons vertellen hoe ze binnen Ingenium hun steentje bijdragen voor een duurzame wereld. Het woordje duurzaam hoor je te pas en te onpas. What’s in a word? Klimaat is alvast hot topic. CO²-neutraliteit vraagt om onze aandacht.

50 jaar ingenieuze innovatie

Ruim 50 jaar geleden startte ir. Herwig R. Vyncke (+), broer van Dirk Vyncke, het ingenieursbureau Ingenium op. De visie van het bureau was om de techniek niet los van de architectuur te zien, maar ze er net op af te stemmen. Vader Herwig legde de fundamenten en bouwde de onderneming verder uit op basis van deze originele insteek. 

Nicolas Vyncke is burgerlijk ingenieur van opleiding (KUL 1995) en werkt eigenlijk al altijd rond duurzaamheid in en rond gebouwen. In 1998 is hij gestart in het familiebedrijf, dat hij in 2005 heeft overgenomen. Hij bouwde de onderneming ondertussen uit tot een gerenommeerde groep met o.a. Industrium en Electrium en met vestigingen in Brugge (HQ), Gent, Antwerpen en Leuven. Internationaal maken ze deel uit van het Europese consortium First Q Network.

Ingenium kwam recent nog in de pers want de Stad Antwerpen wil de overkapping van de ring inzetten om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Met het overkappen van de ring willen ze niet alleen de leefbaarheid verhogen en de mobiliteit verbeteren, maar ook maximaal inzetten op de energietransitie. In samenwerking met Agence Ter, TVK, Arcadis en  Atelier Horizon onderzoekt Ingenium welke rol deze toekomstige projecten kunnen spelen om tegen dan Antwerpen CO2-neutraal te maken. 

Het klimaatbewustzijn is Nicolas dan ook op het lijf geschreven en past perfect bij zijn positief wereldbeeld. Natuur en cultuur zijn blijvende inspiratiebronnen voor deze atypische ondernemer. Hij laat zich graag inspireren door een resem grote denkers, zoals Al Gore, Elon Musk, Serge Degeheldere, Thomas Rau, Gunther Pauli, ... en hij geeft deze waarden graag door aan de 100 hoogopgeleide collegae. Hij beschrijft zijn team als “nie geweune”, mensen die excelleren, maar met de typische West-Vlaamse voetjes op de grond. Ook hijzelf is trouwens nie geweune, getuige het recent succesvol uitlopen van een marathon. 

Nicolas is verder begeesterd door de elektrische wagen en de bedrijfsfiets. Hij is een felle voortrekker van het Smart City Concept en gelooft er sterk in dat we met onze kennis duurzame oplossingen kunnen bieden voor de klimaatproblematiek. Schrijf je alvast meteen in voor dit eerste niet te missen business dinner van De Hanze in het nieuwe jaar.

Praktisch

Datum: 06/02/2020 19:00 tot 23:00

Activiteit start opmerking:

Deelnameprijs: € 50

Leden die kozen voor het all-events forfait: gelieve altijd uw aanwezigheid te bevestigen of tijdig te annuleren als u verhinderd bent.

Plaats: Hotel Crowne Plaza, Burg 10 te 8000 Brugge

OPGELET: Leden die kozen voor het all-events forfait: gelieve altijd uw aanwezigheid te bevestigen of tijdig te annuleren als u verhinderd bent.

Registratie begint op: 13/01/2020

Registratie sluit op: 03/02/2020