Vriendendinner - Gastspreker Nicolas Vyncke - CEO Ingenium - 6 februari 2020


CO2-neutraal bouwen: haalbare kaart of een hype? 

Op donderdag 6 februari hebben we Nicolas Vyncke te gast. Hij komt ons vertellen hoe ze binnen Ingenium hun steentje bijdragen voor een duurzame wereld. Het woordje duurzaam hoor je te pas en te onpas. What’s in a word? Klimaat is alvast hot topic. CO²-neutraliteit vraagt om onze aandacht.

50 jaar ingenieuze innovatie

Ruim 50 jaar geleden startte ir. Herwig R. Vyncke (+), broer van Dirk Vyncke, het ingenieursbureau Ingenium op. De visie van het bureau was om de techniek niet los van de architectuur te zien, maar ze er net op af te stemmen. Vader Herwig legde de fundamenten en bouwde de onderneming verder uit op basis van deze originele insteek. 

Nicolas Vyncke is burgerlijk ingenieur van opleiding (KUL 1995) en werkt eigenlijk al altijd rond duurzaamheid in en rond gebouwen. In 1998 is hij gestart in het familiebedrijf, dat hij in 2005 heeft overgenomen. Hij bouwde de onderneming ondertussen uit tot een gerenommeerde groep met o.a. Industrium en Electrium en met vestigingen in Brugge (HQ), Gent, Antwerpen en Leuven. Internationaal maken ze deel uit van het Europese consortium First Q Network.

Ingenium kwam recent nog in de pers want de Stad Antwerpen wil de overkapping van de ring inzetten om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Met het overkappen van de ring willen ze niet alleen de leefbaarheid verhogen en de mobiliteit verbeteren, maar ook maximaal inzetten op de energietransitie. In samenwerking met Agence Ter, TVK, Arcadis en  Atelier Horizon onderzoekt Ingenium welke rol deze toekomstige projecten kunnen spelen om tegen dan Antwerpen CO2-neutraal te maken. 

Het klimaatbewustzijn is Nicolas dan ook op het lijf geschreven en past perfect bij zijn positief wereldbeeld. Natuur en cultuur zijn blijvende inspiratiebronnen voor deze atypische ondernemer. Hij laat zich graag inspireren door een resem grote denkers, zoals Al Gore, Elon Musk, Serge Degeheldere, Thomas Rau, Gunther Pauli, ... en hij geeft deze waarden graag door aan de 100 hoogopgeleide collegae. Hij beschrijft zijn team als “nie geweune”, mensen die excelleren, maar met de typische West-Vlaamse voetjes op de grond. Ook hijzelf is trouwens nie geweune, getuige het recent succesvol uitlopen van een marathon. 

Nicolas is verder begeesterd door de elektrische wagen en de bedrijfsfiets. Hij is een felle voortrekker van het Smart City Concept en gelooft er sterk in dat we met onze kennis duurzame oplossingen kunnen bieden voor de klimaatproblematiek. Schrijf je alvast meteen in voor dit eerste niet te missen business dinner van De Hanze in het nieuwe jaar.

Rapport van de activiteit:

Vriendendiner met gastspreker Nicolas Vyncke: is CO²-neutraal bouwen haalbare kaart of hype?

Het eerste vriendendiner van 2020 werd op een originele manier door onze voorzitter Wim Henneman ingeleid door te vermelden dat we 2 leden hebben die het afgelopen werkjaar 100% aanwezigheid hebben, nl. Urbain Wauman en Guy Poelvoorde. Beide werden op applaus ontvangen en bedankt met een heerlijke fles wijn.

Daarna was het de beurt aan Stef Dehullu om onze gastspreker Nicolas Vyncke, CEO van Ingenium in te leiden. Stef deed dit op een leuke manier door ons te confronteren met een aantal vragen. Wie is er voorstander van Greta Thunberg en haar acties? Wie rijdt er met een hybride of elektrische auto, om milieubewuste reden, of is het meer voor de fiscale aantrekkelijke reden?

Nicolas begon met een slide over mieren en dat het gewicht van de totale mierenbevolking even groot is als het gewicht van alle mensen. Die mieren hebben hier al lang geleefd zonder impact op het klimaat, met de mens is dat toch anders verlopen.

Nicolas is in de voetsporen van zijn vader getreden, die een klassiek ingenieursbureau had, gespecialiseerd in technische uitrustingen van gebouwen.

Nu is Ingenium geëvolueerd naar meer services. Hij stelt dit graag voor in een cirkel, verwijzend naar het circulaire gedachtengoed. Extra services zijn o.a. consultancy, optimalisatie (bestaande gebouwen analyseren om ze beter te maken) en commissioning (= gebouwen testen, klaar maken voor gebruik). Ze draaien een omzet van 11 miljoen euro met 96 medewerkers en  4 kantoren in Vlaanderen (Brugge, Gent, Leuven en Antwerpen). Ze zijn een kennisbedrijf! Ze verkopen kennis.

Nicolas stelde ons zijn bedrijf voor als “Ingenium is not just another engineering office. Ingenium wants to inspire you towards an excellent building by sharing our knowledge with respect for everyone and everything”.

Hij is een optimist. Uit de doembeelden ziet hij opportuniteiten, nieuwe business, en vooral een betere wereld achteraf.

Met Ingenium willen ze mensen inspireren om verder te gaan, ze willen excelleren, hun kennis delen en respect tonen voor de mensen en de omgeving: dit zijn hun 4 bedrijfswaarden. Ze zijn bezig met alles wat te maken heeft met de levensduur van een gebouw. Ze zijn lid van een Europees netwerk van gelijkgestemde ingenieursbedrijven, dit werkt super inspirerend.

Nicolas vertelde ons over de stijgende C0²-vervuiling door o.a. meer mensen, meer comfort. In december 2015 (4 jaar geleden reeds!) zijn 195 landen overeengekomen om er iets aan te doen, de temperatuur maar te laten stijgen met 1,5 à 2 graden Celsius. Nu zitten we al op meer dan 3 graden, dus dit is niet goed.  In Davos in januari op het WEF (World Economic Forum) is ook erkend dat klimaattransitie de eerste bekommernis is.

We moeten stoppen met C0² in de atmosfeer te stoppen! Kunnen we dat?  Ja natuurlijk met het verduurzamen van alles (industrie, gebouwen, transport) en te investeren in hernieuwbare energie.

Waar wachten we op? Waarom gebeurt het niet? Hebzucht is de hoofdreden! Hebzucht zal ook de oplossing zijn, want “Groen is Poen” (uitspraak van prof. Dieter Helm), duurzame oplossingen zorgen voor geld verdienen.

Met Ingenium doen ze dat door duurzame oplossingen te (laten) kiezen die op lange termijn voordeliger zijn. Het is goedkoper met renewables dan met de traditionele oplossingen.

Maar het verloopt te traag, nu maar 10% met renewables. Het verbruik van fossiele brandstoffen stijgt zelfs nog ieder jaar! Maar we zijn toch op goede weg, 100% tegen 2050 . We hebben de middelen: groen is poen! Financiële markten stoppen meer en meer met investeren in fossiele brandstoffen en schakelen over op investeringen in renewables.

Ingenium biedt een oplossing met circulair denken: investeringskost en uitbatingskost, verhouding is 20% investering voor de bouw over 30 jaar gezien. Ingenium wil dit veranderen met bijv. 21% kost voor bouw maar uitbating laten zakken van 80% naar 70 à 75%.  De TCO (total cost of ownership) is belangrijk!

Nicolas sluit af met hun digitale aanpak. Op een virtuele manier ontwerpen ze gebouwen, met o.a. als voorbeeld het gebouw van de Kulab te Brugge aan het station. Met allerlei simulaties worden zaken geoptimaliseerd vooraleer er ook maar één steen gebouwd is. Ook augmented & virtual reality helpen hen om alles te laten realiseren.

Een kleine tip van Nicolas: investeer in energiecoöperaties zoals Beauvent, Ecopower, Aspiravi Samen en Coopstroom in Brugge: rendement van 4 à 5 %, dus stukken meer dan de 0,11% op je spaarboekje. Groen is poen!

Wederom was het een interessante, leerrijke uiteenzetting van een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft en zeker kan meewerken aan de verbetering ervan.