Ontbijt(k)boek - Gastspreker Johan Braeckman


‘De ongelovige Thomas heeft een punt’

De apostel Thomas geloofde niet dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij eiste bewijzen. Dat werd hem kwalijk genomen: ‘Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Maar Thomas had een punt. Buitengewone beweringen vragen buitengewone bewijzen. Ons brein is kwetsbaar voor onredelijke opvattingen. We leggen makkelijk verkeerde verbanden, maken verkeerde statistische inschattingen en vertrouwen te veel op onze waarneming en ons geheugen.

Wetenschappelijk geschoolde mensen zijn beter gewapend tegen irrationele en pseudowetenschappelijke denkbeelden. Tegelijk zijn intelligente mensen meer bedreven in het verdedigen en rationaliseren van aantoonbaar foute overtuigingen. Niemand is dus immuun voor pseudowetenschap, bijgeloof en irrationeel denken.

‘In De ongelovige Thomas heeft een punt’bespreken de auteurs naast pseudowetenschappelijke theorieën ook historische en actuele voorbeelden van opvattingen die gebaseerd zijn op drogredenen, verkeerde veronderstellingen, valse intuïties en vele andere cognitieve valkuilen, zoals complottheorieën, het monster van Loch Ness, UFO’s, telepathie, geloof in geesten, de lijkwade van Turijn, de verschrikkelijke sneeuwman, aliens, mirakels, homeopathie, graancirkels, enzovoort.

Ze verduidelijken de verschillen tussen wetenschap en pseudowetenschap, tussen kritisch en onkritisch denken, en tussen zin en onzin.

Iedereen die de kwaliteit van zijn denken wil bevorderen, heeft baat bij dit boek. Met een voorwoord van Jean Paul Van Bendegem.

Johan Braeckman (1965) studeerde aan de UGent, de VUB en de University of California. Hij publiceerde boeken over bio-ethiek, Darwin en de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij was Socrates Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en doceert filosofie aan de UGent.

Praktisch

Datum: 05/12/2019 08:00 tot 10:30

Activiteit start opmerking:

Deelnameprijs: € 47,00

Leden die kozen voor het all-events forfait: gelieve altijd uw aanwezigheid te bevestigen of tijdig te annuleren als u verhinderd bent.

Plaats: Hotel Van der Valk Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 16 te 8020 Oostkamp

OPGELET: Leden die kozen voor het all-events forfait: gelieve altijd uw aanwezigheid te bevestigen of tijdig te annuleren als u verhinderd bent.

Registratie begint op: 12/11/2019

Registratie sluit op: 03/12/2019