Bedrijfsbezoek - Advionics nv - 21 november 2019


‘Advionics neemt nieuwe hoge vlucht met dank aan Waterland’

De Hanze krijgt de gelegenheid om ook deze hoogvlieger en internationale speler beter te leren kennen dankzij het bedrijfsbezoek gepland op donderdag 21 november 2019.

Misschien heb je het artikel in De Tijd van een paar maand geleden over Advionics met bovenvermelde titel gelezen. De private equity speler Waterland investeert fors met groeikapitaal in Intersoft Electronics (uit Olen) en Advionics (standplaats in Oostkamp op de site waar Siemens vroeger was gehuisvest). Als internationale marktleiders in radartechnologie en -producten voor de luchtverkeersleiding vormen beide bedrijven samen de IE Group. Advionics is in De Hanze vertegenwoordigd door CEO Jan Bonte. 

Waterland is dan weer een grote naam in de markt van de private equity, met een beheerde portfolio van 6 miljard euro en kantoren in Antwerpen, Bussum (Nederland), München, Hamburg, Zurich, Warschau, Manchester en Kopenhagen. 

Advionics produceert hoogtechnologische geïntegreerde schakelingen en andere elektronische componenten voor nieuwe radarsystemen en startte in 1960 als fabrikant van radarelektronica voor Siemens en werd later deel van Airbus Group. Als een onafhankelijke speler sinds 2015 breidde Advionics zijn klantenportfolio uit tot een Europese marktleider in de productie van complexe radarcomponenten en avionicasystemen. In 2016 bundelde Advionics de krachten met Intersoft Electronic (componenten en software voor luchtverkeersleidingssystemen, waaronder radartestapparaten en functionele upgrades voor bestaande radars). De IE Group wordt wereldwijd beschouwd als vooraanstaand op producttechnisch gebied en is actief op alle continenten.

Nieuwe perspectieven
Om internationale groei te versnellen en verder te professionaliseren heeft de IE Group beslist om zijn kapitaal te versterken met Waterland als financiële partner. Waterland zal het managementteam ook actief ondersteunen. Waterland neemt een meerderheidspositie in de groep. Volgens Jan Bonte zorgt de inbreng van Waterland voor beloftevolle perspectieven en met Waterland aan boord kunnen ze hun groeitraject verderzetten door nieuwe innovatieve producten te introduceren bij radarspelers wereldwijd.

Tijdsschema

18.45 uur: onthaal

19.00-19.45 uur: verwelkoming en informatie over het bedrijf

19.45-20.30 uur: rondleiding in het bedrijf

20.30-22.00 uur: netwerkmoment met drank en broodjes

Het maximum aantal deelnemers voor dit unieke bedrijfsbezoek is beperkt tot 40 personen. Snel inschrijven is de boodschap!

Rapport van de activiteit:

Wist je als Hanzelid nog niet waar Advionics gevestigd is, dan heb je je misschien ook de bedenking gemaakt dat CEO en Hanzelid Jan Bonte niet ver terug moet naar zijn bedrijf, wanneer hij van één van onze ontbijt(k)boeken komt. Als hij er al de tijd voor kan uittrekken, want de laatste jaren is er nogal wat gebeurd in het bedrijf, zo vernemen we van Jan tijdens de inleiding. 

Oorspronkelijk startte het bedrijf onder Siemens in 1961 en was het actief in elektronische componenten en producten voor de telecommunicatie. In de zeventiger jaren kwam er een focus op de telecommunicatie voor militaire doeleinden. In 1993 werd er een cleanroom opgericht. Binnen deze stofvrije ruimte werd een kwalitatieve bewerking van chips verzekerd. Dit laatste feit was i.h.k.v. de upgrade van de F16. 

Een tweede belangrijke fase kwam er in 2002 met de verkoop van deze activiteit door Siemens aan Airbus. Vanaf dat moment kwam het accent te liggen op communicatiesystemen tussen vliegende vliegtuigen en verkeertorens waarvoor ze applicaties en versterkende componenten leverden. Een tweede productielijn was gericht op radarapparatuur zowel voor primaire als secundaire radars. 

In 2012 volgden de eerste leveringen van elektronische modules voor de civiele luchtvaartsector. Op dat moment is er ook een lean-oefening doorgevoerd. Twee jaar later kwam er met de ruimtevaart nog een nieuwe sector bij. 

Een derde fase in de geschiedenis van Advionics startte met de verkoop door Airbus aan Parter Capital AG.  Kort daarna werd een MBO én een merge doorgevoerd met een bedrijf in de Kempen, Intersoft. Recent werd Waterland als private equity partner ingeschakeld om de internationale groei te versnellen en verder te evolueren van een puur productiebedrijf naar een ontwikkelaar van systemen. Zo wordt er nu een nieuw radarsysteem ontwikkeld en in testfase gepresenteerd aan het Duitse leger. Waterland biedt met zijn expertise het professioneel kader en de structuur, nodig voor het begeleiden en verder uitbouwen van de groep. Door de merge met Intersoft ontstond er een symbiose tussen hun kennis van ontwikkelen en maken van radar analyse tools met de efficiënte serieproductiecapaciteit voor radars van Advionics. 

Op lange termijn wil het management duurzame groei nastreven door het realiseren van goede cijfers en een strategie o.b.v. 4 kwadranten. : 

- manufacturing met continue investering in state of the art productieapparaat, én sterke focus op het engagement van de medewerkers (aanwerven van de beste ingenieurs);

- business development (diversificatie van klanten); 

- uitbreiden van services (installatie en reparatie bij klanten, updates van soft- en hardware);

- installeren van een volwaardige ontwikkelingsafdeling (uitgebouwd obv de testafdeling) om eigen producten te lanceren.

Als organisatie blijft Advionics verder bouwen op het Siemens-DNA met focus op het proces georiënteerd zijn, alsook een goed uitgebouwde organisatiestructuur. Daarbij is ontwikkeling een key afdeling geworden. 

Door doorgedreven people management wordt een verhoging van het engagement van medewerkers nagestreefd. Een doorgedreven employer branding ondersteunt dit (bv. open bedrijvendag ). 

Daarnaast staat Advionics voor een continue ontwikkeling van alle medewerkers in de vorm van training, coaching, opleidingen … Bovendien maakt het management werk van het toepassen van een goeie communicatiestructuur die de opvolging van het functioneren van medewerkers faciliteert en optimaliseert. Ook het groepsgevoel wordt gestimuleerd door teambuilding activiteiten. Dit komt ten goede aan de productkwaliteit waarbij geregelde teammeetings plaatsvinden ter opvolging van de productiekwaliteit. De directie vult dit ook aan met halfjaarlijkse infosessies over de stand van zaken over Advionics. 

De waarden zijn vooral gericht op de ondernemingsgeest van de medewerkers: iedereen wordt daartoe aangezet. Dit was de eerste transformatie.

De tweede transformatie ging over het uitbreiden van de marktsegmenten: vroeger ging het om puur defensie en nu zijn de civiele luchtvaart, ruimtevaart en HF-business erbij gekomen. Door systematisch coöperaties aan te gaan met klanten is dit aan het lukken, niet alleen in België maar ook op internationaal vlak. Ze zijn aanwezig bij de Belgische marine maar ook op de meeste Belgische luchthavens. Een verdere uitbreiding naar Nederland, de rest van Europa maar vooral ook de US-markt wordt verder uitgerold. 

Civiele luchtvaart ontwikkelt zich ook mede door de hulp van Intersoft. De ruimtevaart is een boeiende sector waarin ze vooral testapparatuur ontwikkelen met klanten/partners. 

In de ruimtevaart hebben ze bij Advionics de testapparatuur ontwikkeld voor het wagentje dat naar Mars werd gestuurd. Dit gebeurde samen met Airbus DS NL, een Nederlands bedrijf. Daarmee zullen in de toekomst meerdere projecten aangegaan worden, ook in het kader van de ESA. 

De keten van toegevoegde waarde bij Advionics start bij ontwikkeling en gaat tot en met de field service en support. 

Belangrijk is ook de ontwikkeling van een nieuw radarantennesysteem: de niet roterende IFF-antenne is het neusje van de zalm. Het voordeel is dat er minder kans is op defecten op mechanisch vlak, omdat dit systeem statisch is. Meerdere TR-modules staan in een ring-structuur die elektronisch worden aangestuurd. Voor dit nieuwe systeem wordt er gedurende meerdere jaren samengewerkt met het Duitse leger. De eerste test gebeurt nu in het bedrijf zelf. Volgend jaar zal een test in Duitsland plaatsvinden en daarna tenslotte zal men het op een schip testen. Het is sowieso een nieuwe ontwikkeling die veel toepassingsmogelijkheden zal bieden. Qua ontwikkeling bestaat er ook een samenwerking met Franse partners. In België komt o.a. DEME in beeld met het meten van slijtage van buizen door sensoren. Aan Telecom IT wordt kennis geleverd op basis van hoog frequent elektronica. Ook lokale spelers komen in aanmerking: Citymesh, dotOcean, Unmanned….. 

Het is vooral belangrijk om de efficiëntie van investeringen verder op te volgen in diverse werkgroepen: welke rendementen halen we en hoe kunnen we dit verder optimaliseren. 

Ook de tweede bestukkingslijn, wat het hart van de logistieke flow is, draait op volle toeren: de omsteltijden werden grondig bestudeerd om die te kunnen reduceren. Ook het invoeren van AI staat op de planning om door te voeren en aldus het verbeteringspotentieel nog te verhogen. 

Op het gebied van services is Advionics heel sterk voor installatie van complete systemen, dus ook reparaties en installaties in Duitsland, Frankrijk maar tevens in US en Australië. Zo ontstaat er een enorm dicht contact met de eindklant en geven die zo ook feedback die kan helpen tot productverbetering. 

Dit alles geeft de kans aan Advionics om zich te positioneren als een volwaardige industriële partner naar de belangrijke klanten toe (Siemens, Airbus, Hensoldt, Thales, etc …).

De kernwaarde van Advionics is het feit dat het een stabiele en betrouwbare technologiepartner is, die goed gestructureerd en procesmatig werkt, ook op gebied van ontwikkeling. Advionics wil een katalysator zijn voor de business van zijn klanten/partners. Met als voorbeeld de testapparatuur ontwikkeld voor het wagentje op Mars is voor Advionics de sky the limit dus degelijk niet.