Vriendendinner - Gastspreker Nico Daenens - Dienstenaanhuis / Group Daenens


Het professionele levensverhaal van Nico Daenens leest een beetje als de Belgische versie van ‘The American Dream’.

In september 2004 ging hij van start met het dienstenchequebedrijf Dienstenaanhuis. Van bij het begin was er een formele samenwerking met het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Damme.

Door de sociale insteek, de aandacht voor vorming en begeleiding en de kwaliteit van de geleverde diensten, groeide Dienstenaanhuis snel.

Door de professionalisering in de sector en de veranderende economische omstandigheden kwamen vanaf 2007 heel wat dienstenchequebedrijven in de problemen. Dienstenaanhuis had deze evolutie voorzien en volop geïnvesteerd in medewerkers én ICT. In 2009 werd Group Daenens opgericht.

Dienstenaanhuis nam een hele reeks bedrijven over en slaagde erin de tewerkstelling te vrijwaren en de nieuwe medewerkers goed te integreren. Dat zorgde voor een ongeziene groei. Einde 2011 telde Dienstenaanhuis bijna 1.000 werknemers.

In 2011 werd Dienstenaanhuis in het Europees parlement gelauwerd met zijn 35ste plaats in de Europe’s 500 Job Creating Companies van familiale groeibedrijven, als hoogst gerangschikte Belgische onderneming.

In 2013 heeft Dienstenaanhuis de activiteiten en de medewerkers overgenomen van het noodlijdende PWA van het OCMW van Ingelmunster.

Andere geslaagde overnames met bijzondere aandacht voor het sociaal karakter zijn o.a. het PWA/DCi Izegem (2014) en het PWA/DCO in Nevele (2015). Daarmee keert Dienstenaanhuis terug naar zijn roots.

Ook in 2014 werd Makkie overgenomen, één van de grootste dienstenchequebedrijven van West-Vlaanderen. Met zijn meer dan 900 huishoudhulpen behoudt Makkie zijn zelfstandige status binnen Group Daenens.

Daarnaast volgden een aantal kleinere overnames. Ondertussen zijn de eerste stappen gezet in Brussel en Franstalig België met de overname van DecaClean. In 2018 volgde de overname van Greenhouse en een jaar later kwam de dienstencheque afdeling van Adecco bij de groep. Met zijn cluster van bedrijven, die nu al ruim 12.000 medewerkers telt, is Daenens één van de grootste Belgische spelers in huishoudhulp via dienstencheques. Zijn bedrijven zijn samen goed voor bijna een kwart miljard euro omzet.

Anderzijds is de Bruggeling ook actief als investeerder. Samen met enkele stille vennoten is hij de eigenaar van de topspeler Plus Home Services, het Brusselse No Dust en de Waalse MyEco Services en Nettoie Entretien Tout (gegroepeerd onder TS Wallonie). Daenens heeft ook 20 procent in Secopass uit het Waalse Beloeil.

Voor De Hanze komt Nico in zijn thuisstad zijn verhaal brengen. Maar meer nog dan de snelle groei tot meer 12.000 medewerkers is het verhaal van DAH er één van het geven van kansen aan (kwetsbare) mensen.

Meer dan genoeg redenen dus om deze avond niet te missen en snel in te schrijven!

Rapport van de activiteit:

Op donderdag 5 november hadden we Nico Daenens op bezoek voor het afsluitende vriendendiner van 2019. Nico is oprichter en bezieler van Dienstenaanhuis (DAH) en alle aanverwante bedrijven die ondertussen 13.000 poetshulpen een duurzame en zinvolle tewerkstelling helpen verschaffen.


Het werd vooral een mooie les voor alle aanwezige ondernemers dat indien je je medewerkers en hun gezin op alle mogelijke manieren met respect behandelt, je productieve, goedgezinde, trotse medewerkers terugkrijgt, waardoor je een competitief voordeel creëert t.o.v. je concurrenten. 


Nico Daenens was een laatbloeier, voor een stuk omdat zijn studies wat uitliepen, ‘ik volgde de universiteit van het leven’ lieten we optekenen.  Na zijn studies Facilitaire dienstverlening stelde hij tijdens stages enerzijds vast dat het beroep van poetshulp zwaar was, maar anderzijds dat het, in tegenstelling tot zijn ervaring in de horeca, op weinig waardering kon rekenen. Niet bij de klanten, maar - tot zijn verbazing - ook niet bij de dienstverlenende bedrijven zelf. ‘Ik werd er als potentieel stagiair met meer egards ontvangen dan de solliciterende poetshulp, waar het eigenlijk allemaal om zou moeten draaien’. 


Deze negatieve ervaringen lagen aan de basis van de ‘empowering people’ slogan die bij DAH de basis vormt van alle beslissingen en die doorheen de presentatie, naast de passie voor de job, iedere minuut voelbaar was. 


We staan er misschien niet altijd bij stil maar de werkplek van een poetshulp is een complexe omgeving met verschillende types klanten, verschillende woningen, verschillende types schoonmaakproducten (‘ik ken geen enkele metser die iedere dag met een verschillend truweel moet werken’) en verschillende werktijden. Het is een fysisch en mentaal zwaar belastende job, die ook heel wat sociale vaardigheden vergt. De (soms) laaggeschoolde arbeiders hebben thuis niet altijd een stabiele omgeving, waardoor DAH net wel die stabiele factor wil zijn. 


Nico toonde ons met tal van voorbeelden dat Empowering People geen holle slogan is. Een opvallend feit is toch dat hij ieder jaar van begin december tot eind januari alle kantoren persoonlijk bezoekt en tijd maakt voor de 'Dienstenaanhuis on Tour' d.w.z. de eindejaars- en nieuwjaarsmomenten om er zijn medewerkers te bedanken, met ze te praten, maar vooral naar hen te luisteren. Daarnaast kan de familiedag elk jaar op veel bijval rekenen. DAH organiseert deze dag zelf. Het management en de bedienden staan die dag ten dienste van de poetshulpen en leggen hen een hele dag in de watten. Een signaal dat kan tellen, maar dat typerend is voor de bedrijfscultuur, die sterk inzet op opleiding, begeleiding en een persoonsgerichte ondersteuning. 


Maar hoe en wanneer startte zijn succesverhaal? In september 2004 ging Nico Daenens van start met het dienstenchequebedrijf Dienstenaanhuis. 2004 was het jaar waarin de overheid het systeem van de dienstencheque introduceerde om het zwartwerk uit de poetssector te bannen. DAH bouwde traag maar gestaag aan de groei door kleine maar gerichte overnames. Er kwamen heel wat dienstenchequebedrijven in de problemen door veranderende omstandigheden. Dienstenaanhuis had deze evolutie eigenlijk voelen aankomen en volop geïnvesteerd in medewerkers én ICT. 


In 2009 werd de Group Daenens opgericht om in te spelen op de marktevolutie en professionalisering van de sector. In 2011 werd de kaap van 1.000 werknemers genomen, waarna de exponentiële groei pas echt begon. Na de overname begin dit jaar van de dienstenchequetak van Adecco, van AC Clean en de eerste overnames in Brussel en Wallonië staat de teller nu op 13.000 poetshulpen en 370 bedienden. DAH ontzorgt zo’n 90.000 gezinnen, voert per jaar zo’n 4,5 miljoen opdrachten uit, wat resulteert in ongeveer 18 mio dienstenchequeprestaties. 


Ondertussen bekijkt Nico enkele dossiers in het buitenland terwijl de omstandigheden in België zelf steeds moeilijker worden. De marges staan zwaar onder druk want de overheid geeft steeds minder subsidies terwijl de loonkosten fors stijgen. Hij voorspelt dan ook in de nabije toekomst problemen en hij roept de politiek dan ook op om de sector, waarin 160.000 mensen tewerkgesteld zijn, te ondersteunen. De sector heeft trouwens al bewezen een krachtige motor te zijn voor kort- en praktisch geschoolde mensen van alle leeftijden en culturen in onze samenleving. Het helpt hen naar volwaardig werk in een beschermd statuut. In 2011 werd Dienstenaanhuis zelfs in het Europees parlement gelauwerd met haar 35ste plaats in de Europe’s 500 Job Creating Companies van familiale groeibedrijven, dit als hoogst gerangschikte Belgische onderneming.


Na de vragenronde volgde bij de koffie nog een geanimeerde en gemoedelijke gedachtenwisseling tussen de aanwezigen, o.a. over hoe ze  in hun eigen omgeving Nico’s  ervaringen kunnen implementeren. Met dit alles in het achterhoofd trok iedereen welgezind huiswaarts van deze toch wel zeer hartverwarmende business dinner.