Vriendendinner i.s.m. Voka - Gastspreker Geert Vermeersch - FEVIA Voorzitter Vlaanderen en zaakvoerder van Colac


Vlaamse voedingsindustrie, onbetwiste sterkhouder binnen de Belgische industrie

‘Small country. Great food’: Vlaanderen produceert ca 85% van alle levensmiddelen in België. Met een omzet van meer dan 50 miljard EUR, waarvan ca 50% export, is de voedingsindustrie trouwens de grootste industriële sector van België. Door haar groei neemt de voedingsindustrie een steeds groter aandeel van de omzet, tewerkstelling, uitvoer en investeringen voor haar rekening. De opeenstapeling van uitdagingen en taksen zet die groei echter onder druk.

Bruggeling Geert Vermeersch (CEO Colac) is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse afdeling van de Federatie van de Voedingsindustrie (Fevia). Fevia pleit er dan ook voor om samen de competitiviteit van onze voedingsbedrijven en hun medewerkers te versterken. Als voorzitter van Fevia Vlaanderen wil Geert Vermeersch focussen op een nauwere samenwerking voor de vele kmo’s in de voedingssector en de engagementen die de sector de voorbije jaren aanging verder opvolgen. 96% van de voedingsbedrijven zijn KMO’s en ca. 30% van alle werkgevers in België zijn actief in de verwerkende voedingsindustrie. Maar de schaalvergroting zet zich door.

Geert Vermeersch is uitstekend geplaatst om de Vlaamse voedingsindustrie te vertegenwoordigen en in beeld te brengen. Geboren en getogen Bruggeling, afgestudeerd als Handelsingenieur aan de KUL en Vlerick Business School, was Geert Vermeersch aan de slag bij verschillende internationale voedingsbedrijven, onder andere in de sector van oliën (Vandemoortele) en van visproducten (Marine Harvest). Sinds 2004 runt hij samen met zijn echtgenote het bedrijf COLAC, een Kempense KMO die toppings, dessertsauzen en fruitbereidingen produceert. De combinatie van internationale ervaring en de unieke kijk van een kmo-bedrijfsleider hoopt hij nu als voorzitter van Fevia Vlaanderen te gebruiken om de sector en de federatie verder te versterken. Daarenboven is Geert Vermeersch een rasechte ondernemer en een food passionate.

‘Food for thought’ alvast opnieuw bij De Hanze. Inschrijven is de boodschap.

Rapport van de activiteit:

Bert Mons, CEO van Voka West-Vlaanderen stak van wal met een pittige inleiding. Hij herinnerde aan het feit dat Voka serieuze uitdagingen gesteld heeft sinds drie jaar. Tegen 2025 wil Voka West-Vlaanderen de hoogste graad van ondernemerschap bereiken binnen West-Europa. Hierbij loopt een samenwerking met UGent die een studie deed waaruit het volgende bleek:

- De Scandinavische landen scoren het hoogst. West-Vlaanderen moet dit als een benchmark gebruiken.

- Er is een goed regeerakkoord bereikt voor Vlaanderen en specifiek West-Vlaanderen, waar items worden aangepakt zoals mobiliteit, de arbeidsmarkt, het onderwijs.....

Bert eindigde met een verwijzing naar de sterkte van de voeding op de West-Vlaamse markt waarbij deze sector 25 % van de omzet haalt, wat in absolute cijfers neerkomt op 9,6 miljard euro. De voedingssector vertegenwoordigt 43% van alle investeringen die worden gemaakt in onze provincie.

Zo maakte Bert naadloos de overgang naar de introductie van de spreker Geert Vermeersch, die door Philippe Snick (past-past voorzitter, naar eigen zeggen) werd voorgesteld bij wijze van inleiding. Geert deed zijn humaniora in het Sint-Lodewijkscollege te Brugge, waarna hij het diploma van Handelsingenieur haalde aan de KUL. Vervolgens studeerde hij ook aan Vlerick. Zijn eerste professionele stappen zette Geert bij Vandemoortele, waarna hij aan de slag ging bij visbedrijf Pieters, het huidige Marine Harvest. 15 jaar geleden namen Geert en zijn vrouw het bedrijf Colac over dat actief is in het produceren van vruchtenpreparaten voor de voedingsindustrie. Intussen was Geert Vermeersch ook zeer actief lid van Fevia geworden, waarbij hij heftig de belangen verdedigde van de sector. Het was dus evident dat dergelijk fervent lid uiteindelijk voorzitter geworden is.

Geert begint zijn betoog met de uitleg over Fevia: het is een federatie die de belangen verdedigt van bedrijven en organisaties actief in de voeding. 450 firma’s zijn aangesloten, waaronder reuzen zoals Coca-Cola, Nestlé, Danone..... maar 96% van de leden bestaan uit KMO’s (minder dan 100 werknemers). De grootste subgroep in de voedingssector is de vleesindustrie, met onmiddellijk erna de groep chocolade-biscuiterie.... Met een omzet van 42,7 miljard is deze industrietak de grootste industriële sector in Vlaanderen, die ook snéller groeit dan de verwerkende industrie. Na 3 jaar groei kende 2018 echter een kleine daling van 1%.

De sector is de grootste industriële werkgever in het Vlaams Gewest, waarbij er 200K arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Dat betekent dus: 1 op de 5 jobs situeert zich in de voeding.

Aangezien België een klein land is, wordt de export zeer belangrijk voor de voedingssector. Het overschot tussen export en import bedraagt dan ook 5 miljard euro. Deze sector is op zijn zachtst gezegd niet te onderschatten ....

De investeringsinspanningen zijn dan ook zeer serieus: in 2017 werd de totale som van 1,3 miljard euro geïnvesteerd in de eigen sector. In 2018 was er echter een terugval van 9,2%. Dit kwam onder andere door de meer protectionistische koers die in veel Europese landen wordt gevolgd.

Wat zijn volgens Geert Vermeersch de uitdagingen die Fevia mee moet helpen behandelen? Als eerste duidt hij op de schaarste op de arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan technisch geschoolde werknemers. Zij kiezen immers voor de meer sexy productie omgevingen. Fevia heeft hierop een antwoord gegeven door de oprichting van een platform waar werkzoekenden terecht kunnen voor een job in de voeding: Foodatwork.be. Zo wil het de voedingsindustrie meer aantrekkelijk maken.

Een volgende uitdaging bestaat erin om concurrentieel te blijven, wat wordt bemoeilijkt door de loonlast in België, de hoge energiekosten en de competitie van de grote spelers. Spelers in deze sector moeten dus creatief zijn.

Deze laatste competentie komt zeker aan bod in de volgende uitdaging waarbij Geert het heeft over de nood aan continue innovatie. Daartoe heeft de Vlaamse voedingsindustrie een eigen innovatiepool Flanders’ FOOD opgericht om de creativiteit te stimuleren in de vernieuwingen binnen de voeding.

Omdat de export zo immens belangrijk is, komt het dan ook niet als een verrassing dat internationalisatie een vierde challenge is voor Fevia dat als antwoord Food.be heeft opgericht met de mooie baseline: small country great food. We moeten ons bewust zijn dat in de verre exportlanden onze Vlaamse voedingsproducten nog steeds meer bekendheid genieten onder de Belgische vlag dan onder de Vlaamse. Het gaat nog steeds om Belgisch bier, Belgische chocolade.....

In de voorlaatste uitdaging, waar het gaat om voedselveiligheid en gezonde levensstijl, positioneert Geert Vermeersch Vlaanderen in de topklasse. Deze positie wordt echter niet vertaald op financieel vlak. Tenslotte heeft de voeding ook de uitdaging aan te gaan op vlak van duurzaamheid en respect voor de omgeving. Zo wordt bv. het hercirculeren van water aangemoedigd om een antwoord te bieden aan de waterschaarste.

In het tweede deel van zijn uiteenzetting wil Geert ons duidelijk maken waar je als zaakvoerder van een KMO binnen de voeding van wakker ligt en welke de uitdagingen zijn op dit niveau.

We leven in een fast moving society waarbij de onvoorstelbare snelheid waarmee de dingen veranderen de eerste te nemen horde is. Als KMO moet je er elke dag mee bezig zijn. Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die dit niet deden met desastreuze gevolgen ... we denken aan Nokia, Blackberry, 3 Suisses..... Dus als KMO moet je constant de vraag stellen: ‘Ben ik nog mee?’.

Ten tweede is het een belangrijke uitdaging om mensen te vinden en dan moet je ze als bedrijf ook nog kunnen behouden, maar vooral engageren! De kern van de zaak is hoe je je medewerkers op lange termijn aan je organisatie bindt. Hoe blijf ik ze méé krijgen zodat ze ook de extra mile willen doen. Het toverwoord is: involvement, wat neerkomt op het werkelijk betrekken van de medewerkers.

Dit leidt ons naar het derde hekel punt: als iedereen van de werknemers steeds op de GSM zit te staren hoe krijg je dan een goede sfeer én communicatie? Want het is uiterst belangrijk dat je weet dat je medewerkers het wel werkelijk begrepen hebben wat ze moeten doen.

Als KMO moet je oog hebben voor de combinatie tussen duurzaamheid én het voeren van een competitieve koers met je firma. Op een duurzame wijze competitief blijven is de uitdaging dus... we moeten markt màken, maar ook blijvend onderhouden.

Innovatie is het volgend punt waar de sector zich kan onderscheiden. Hier gaat het volgens Geert meest om de vraag hoe we ons beter/anders kunnen onderscheiden van de concurrentie. Innoveren in een KMO is met gewone mensen proberen buitengewone dingen te doen. Dit kan je bereiken door effectief na te denken over evidenties vanuit een andere invalshoek, waar anderen net niet aan gedacht hebben.

Als zesde uitdaging wijst Geert Vermeersch ons op het belang van Customer Understanding waarbij hij ons aanraadt om het gewoon rechtstreeks te vragen aan de klant i.p.v. ingewikkelde surveys op te stellen. Tenslotte wijst de spreker ons op de BHAG (Big Hairy Audacious Goal): stel als KMO geregeld  vragen zoals Wat is onze passie? Waar zijn we de beste in? Waar verdien ik geld mee? Als bedrijven dit regelmatig doen, dan werken ze verder aan de uitbouw van hun fundamenten met blijvend succes als mogelijk gevolg.