Vriendendinner - Gastspreker Pascale Van Damme - Managing Director Dell EMC BeLux

‘Be the change: Workforce of the future’


Pascale Van Damme werd na een carrière in het management van Base, Proximus en TNT Expres Vice President & General Manager Belux Dell EMC | Belgium & Luxembourg.


Na de overname van EMC leidt ze nu ook het eengemaakte bedrijf als Managing Director van Dell EMC Benelux.


In 2014 ontving ze van Data News de ICT Woman of the Year award: het 'women in it' onderwerp ligt haar nog steeds nauw aan het hart. Pascale werkt graag mee aan studieprogramma's en initiatieven die ervoor ijveren om meer meisjes warm te maken voor een latere job in de ict-industrie. Sinds vorig jaar is Pascale Van Damme ook voorzitter van Agoria Digital Industries.


Voor De Hanze komt deze leading lady op 21 maart spreken met als onderwerp: ‘Be the change: Workforce of the future’


Dat onze job er in de toekomst anders zal uitzien, is een zekerheid.  Zo toont een studie van Agoria aan dat: 

- 4,5 mio werkende Belgen tegen 2030 hun digitale kennis en aanverwante skills zullen moeten aanscherpen; 

- er tegen 2030 zonder maatregelen 584.000 vacatures niet ingevuld zullen geraken;

- er tegen 2030 voor 310.000 werkenden en werklozen een omscholing nodig is om hen een duurzame job te garanderen.


Benieuwd wat dat veranderingsproces voor jou of jouw bedrijf zal teweegbrengen? Schrijf je dan vlug in via de gebruikelijke link.

Rapport van de activiteit:

Op donderdag 21 maart, de eerste officiële lentedag,  waren we in de Crowne Plaza aanwezig  voor het vriendendiner met Pascale Van Damme,  vice president en managing director bij Dell Technologies Belux.  In 2014 ontving zij van Data News de '’ICT Woman of the Year’ award.

Pascale Van Damme is tevens voorzitter van Agoria Digital Industries. Agoria publiceerde recent de studie ‘Shaping the future of work’, over hoe onze arbeidsmarkt in België er in 2030 zal uitzien. De Hanze nodigde haar uit voor haar bevindingen van deze studie, die zij eerder die dag ook al, zo bleek, had toegelicht voor de Europese Commissie, wat onze nieuwsgierigheid nog meer prikkelde.

De vraag naar arbeid zal in de volgende jaren (studie tot 2030) stijgen met 0,9% per jaar.  
Het aanbod werkenden zou met 0,3% jaarlijks veel trager stijgen. De gezondheidszorg, ICT en het onderwijs zijn de sectoren waarin het aantal niet-ingevulde vacatures vooral zal stijgen, maar ook de andere sectoren zullen niet gespaard blijven.
Bovendien zullen 4,5 miljoenwerkende Belgen tegen 2030 hun digitale kennis en aanverwante skills  moeten aanscherpen.
Tegen 2030 zal er voor 310.000 werkenden en werklozen een omscholing nodig zijn naar een duurzamere job. 
Zonder bijkomende maatregelen zullen digitalisering en economische dynamiek zorgen voor 584.000 niet ingevulde jobs.
Dit alles heeft een impact van meer dan 16% van het BNP of ongeveer 95 miljard euro.

Er zullen dus grote verschuivingen plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Loketbedienden, administratief bedienden en ongeschoolde arbeiders  zullen in de verdrukking komen. Winkelbedienden, handelsvertegenwoordigers en productie operatoren zullen zich het meest moeten aanpassen. De jobs met stijgende vraag - wat zal leiden tot tekorten - zijn vooral verplegend personeel, digitale experts, wetenschappers en ingenieurs.  Er zullen ook volledig nieuwe jobs ontstaan, zoals mobiliteitsplanners, consumptiecoaches en informatieverwerkers. 
De studie toont eveneens aan dat er voor elke job die niet meer nodig zal zijn, er 3,7 nieuwe jobs zullen worden gecreëerd.
Doordat de arbeidsvraag tegen 2030 sneller stijgt dan het aanbod dreigen er tegen 2030 in België 11% van alle vacatures niet ingevuld te raken. In Vlaanderen dreigt dat cijfer zelfs nog hoger uit te vallen.

Pascale Van Damme presenteert ons strategieën voor een duurzame arbeidsmarkt.
Eerst en vooral zullen we de digitale skills van deze 4,5 miljoen werkende Belgen moeten upgraden. Dit geldt ook voor sectoren die daar op het eerste zicht niet gevoelig voor zijn, zoals dokters, advocaten en notarissen.
Vervolgens zullen meer dan 300.000 werkenden en werklozen moeten worden omgeschoold. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, de VDAB.
Een volgende strategie is de activering van niet-actieven.  Dit kan door de loonkloof tussen werkenden en niet-werkenden te vergroten. Gerichte economische migratie zal moeten worden aangewakkerd. Landen zoals Australië en Canada hebben hier reeds stappen gezet. Bedrijven zullen moeten beginnen met het creëren van een omgeving waarin alle medewerkers zich kunnen thuis voelen, met aandacht voor de balans werk/privé.  

Bij Dell Technologies werkt nu reeds 50% van het personeel regelmatig thuis en het is bewezen dat ze hierdoor ook veel productiever zijn. 
Het afstemmen van studietrajecten op de arbeidsvraag is ook een logische aanbeveling. Vandaag reeds worden in het onderwijs zinvolle initiatieven genomen zoals de zogenaamde STEM trajecten.
De laatste strategie is het verhogen van de productiviteit, een oplossing op zich al voor meer dan 200.000 van die vacatures.  

Na het heldere betoog van Pascale Van Damme zijn we er tijdens het eten nog meer van overtuigd dat de toenemende kloof tussen vraag en aanbod van bepaalde profielen onze economische groei dreigt af te remmen, we de komende jaren alle beschikbare talent zullen moeten inzetten en dat onderwijs en werk dichter bij elkaar zullen moeten aansluiten. Zorgen voor morgen, want onze Voorzitter Wim Henneman neemt weer het woord en nodigt ons gemoedelijk uit om verder te netwerken en gezellig te socializen bij onze koffie.