REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker Dieter Dewulf - Directeur Toerisme Brugge

“Het toerisme in Brugge in een veranderende wereld” Het toerisme in Brugge genereert jaarlijks een omzet van om en bij 500 miljoen euro waarbij er 6000 mensen werkzaam in deze sector. Overduidelijk dus dat het toerisme in Brugge een wezenlijke rol vervult als een van de motors van de Brugse economie. Dat is al jarenlang zo, maar…..de wereld is in volle verandering en ook voor het toerisme doemen er heuse vragen op!

In welke mate zal deze belangrijke economische pijler voor Brugge blijven floreren? Zelfs in een veranderende wereld waarin de term ‘disruptieve economie’ ongetwijfeld ook een impact zal hebben op het toerisme? De digitale transformatie heeft immers al een heuse verandering veroorzaakt binnen het beleid van toeristische diensten. Als we uitgaan van een heuse groei van toerisme, hoe houden we het beheersbaar voor Brugge en voor de leefbaarheid van haar inwoners? Is Brugge meer dan een ‘groot open museum’? Zien de toekomstige toeristen meer dan de chocolade, bier en kant? Wat zullen de belangrijkste evoluties zijn waar het Brugs toerisme zal moeten rekening mee houden? Dieter Dewulf, directeur Toerisme-manager Brugge, is dé aangewezen persoon om ons een antwoord te verschaffen op al deze vragen. Vanuit zijn jarenlange ervaring in toerisme maar vooral ook vanuit zijn passie ervoor, geeft hij ons zijn toekomstvisie mee omtrent een duurzaam, leefbaar en kwalitatief toeristisch beleid voor het Brugge van de toekomst. We kijken dus uit naar jullie inbreng aan een levendig debat na de uiteenzetting door Dieter Dewulf op donderdag 15 februari!

Rapport van de activiteit: