REMINDER : Ontbijt(k)boek - gastspreker Johan Van Overtveldt

"Het einde van de euro"

De titel van het boek is kort en krachtig. Na maanden van EURO-turbulenties verwondert dergelijke titel ons zelfs niet meer! Laat duidelijk zijn, Johan Van Overtveldt is niet tegen Europese eenmaking en niet tegen de EURO. Integendeel, hij is er een vurig pleitbezorger van.
Zijn scepticisme is een gevolg van het feit dat men de EURO heeft gelanceerd zonder nadenken over de noodzakelijke volgende integratiestappen. Daarom stelt hij onomwonden dat de EURO niet overleeft in zijn huidige vorm én dat alleen de politici de EURO nog kunnen redden … en dat vraagt andere stellingen en beslissingen dan de populistische die nu overal terrein winnen … Johan Van Overtveldt is een economist met een parcours dat zich deels in de banksector situeerde, deels in het bedrijfsleven en deels bij een werkgeversorganisatie nl. VKW Metena.
De rode draad door zijn loopbaan is Trends: hij was er lang geleden redacteur, kwam er terug om hoofdredacteur en later hoofdeconoom te worden en is sinds dit jaar hoofdredacteur van Trends en Knack.

Rapport van de activiteit: