REMINDER: Vriendendinner - Archeoloog Jan Trachet - UGent

Inkijk op verdwenen voorhavens in de Zwinregio, met knipoog naar De Hanze. Archeoloog Jan Trachet, recent winnaar van de West-Vlaamse erfgoedprijs, categorie onderzoek, ontdekte een middeleeuws havennetwerk in de Zwinstreek. Opvallend daarbij is dat hij de sporen bloot legde zonder de bodem te verstoren door gebruik te maken van drones en bodemsensoren.

Tijdens de middeleeuwen groeide Brugge uit tot een leidend economisch en cultureel centrum in Europa. Een continue bevaarbare verbinding tussen stad en zee was daarin een cruciale factor.  De brede zeearm van het Zwin maakte niet alleen van Brugge een economische en culturele metropool. Op de oevers ontstonden er ook bloeiende voorhavens. Na 1500 waren de economische hoogdagen van Brugge en zijn voorhavens voorbij en verlandde het middeleeuwse havencomplex. Historici en archeologen bleven achter met een rits ‘verloren dorpen’… Gastspreker Jan Trachet studeerde archeologie aan de Universiteit Gent tussen 2006 en 2010. Als masterproef onderzocht hij enkele middeleeuwse verdronken dorpen in het zuidoosten van Zeeland. Sinds januari 2013 is hij verbonden aan de onderzoekseenheid Historische Archeologie. Jan Trachet komt ons de spectaculaire resultaten presenteren - zowel methodologisch als inhoudelijk - van het recent landschapsarcheologisch onderzoek in de Zwinstreek, uitgevoerd door de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent. Archeologen, historici en bodemkundigen hebben met behulp van drones, bodemsensoren en molshopen (!) de topografie van verdwenen havens kunnen reconstrueren, dit door de integratie en confrontatie van traditionele bronnen en technieken met innovatief interdisciplinair landschapsarcheologisch onderzoek. Hun opmerkelijke vondsten zullen ons een uniek inzicht geven in het reilen en zeilen van deze vergeten voorhavens van het middeleeuwse Brugge en de rol van de Hanze in het Brugse.  Ook gefascineerd hoe onderzoekers de info van hoogtechnologische drones combineren met waardevolle resten uit onze geschiedenis, vlijtig naar boven gewroet door mollen? En de rol van de Hanze in dit alles?

Rapport van de activiteit: