REMINDER : Vriendendinner ism VOKA - Gastspreker Jean de Bethune - Voorzitter van de Provincieraad West-Vlaanderen

"Fabriek voor de Toekomst"

De Vlaamse Regering keurde op 27 mei 2011 het witboek “een Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen (NIB)” goed.  Met dit witboek wil de Vlaamse Regering de overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen aansturen.  Het NIB biedt een werkingskader voor de transformatie van het industrieel weefsel in een competitief en duurzaam weefsel.  Sluitstuk van dit beleid is de creatie van de “Fabrieken voor de Toekomst”, waar innovatie, duurzaamheid, kennisvalorisatie en nieuwe sociale verhoudingen centraal staan.   Door de sterke industrialiseringsgraad van haar economie, vormt West-Vlaanderen, een uitermate geschikte voedingsbodem voor de implementatie van voormeld NIB.  Dit economisch weefsel wordt in West-Vlaanderen, naast haar industrieel karakter, ook gekenmerkt door een sterke KMO-gerichtheid.  Het clusterconcept “Fabriek voor de Toekomst” heeft tot doel dit transformatieproces toegankelijker te maken, ook voor de dynamische industriële KMO’s.
 
Inspelend op de krachtlijnen van het NIB, plant de Provincie West-Vlaanderen daarom de oprichting van drie Fabrieken voor de Toekomst voor de speerpuntsectoren “nieuwe materialen”, “cleantech” en “voeding”. De heer Jean de Bethune is als Voorzitter van de Provincieraad  een harde pleitbezorger van dit nieuwe concept  en is graag bereid om hierover met ons van gedachte te wisselen.

Rapport van de activiteit: