REMINDER - Vriendendinner - Gastspreker Luc Coene - Gouverneur Nationale Bank

VAN DE NATIONALE BANK … NAAR DE NATIONALE BANK

De nu 64-jarige Gentenaar Luc Coene begon in juli 1973 aan een carrière bij de Nationale Bank van België (NBB). Aanvankelijk werkte hij voor de dienst voorlichting. In 1976 stapte hij over naar de dienst Internationale Akkoorden. In 1979 trad hij in dienst van het Internationaal Muntfonds (IMF), waar hij assistent was van de Belgische beheerder. De liberaal gezinde Coene zette zijn eerste passen in de politiek in 1985. Toen gaf hij zijn plaats bij het IMF op voor een baan als adjunct-kabinetschef bij minister van Financiën Frans Grootjans. Na de verkiezingen in oktober 1985 werd hij kabinetschef bij vice-premier en minister van Begroting Guy Verhofstadt. Nadat de liberalen uit de regering verdwenen, werd Coene al een eerste keer genoemd voor een directeurspost bij de Nationale Bank. Maar hij moest het afleggen tegen Jean-Jacques Rey, die een PRL-etiket droeg. Twee jaar later moest hij opnieuw het onderspit delven, toen verloor hij van VU'er Robert Reynders. Intussen was Coene kortstondig weer aan de slag bij het IMF (1988), werkte hij als economisch adviseur voor de Europese commissie (1989-'92) en trad hij toch opnieuw in dienst van de NBB, maar dan als adviseur van de departementschef Buitenland (1992-'95). In 1995 krijgt hij de kans om zijn waarde te bewijzen in het parlement, want de VLD coöpteerde hem voor een plaatsje in de Senaat. En in 1999 werd hij opnieuw kabinetschef van Verhofstadt, die dan eerste minister was geworden. Als rechterhand van de premier trok Coene heel wat dossiers naar zich toe, vaak tot grote onvrede van ministers, die vonden dat hij te veel macht verwierf. Coene verliet het kabinet van de premier in augustus 2003, toen hij directeur en vice-gouverneur van de NBB kon worden.

Rapport van de activiteit: