REMINDER: Ontbijt(k)boek - Gastspreker Joan De Winne

"Ze maken ons kapot, meneer" De startupcultuur maakt opgang. Veel bedrijven proberen ze als het ware te injecteren en plaatsen ook pingpongtafels en fruitmanden op de werkplek. Toch lijkt het “pamperen” van de werknemers met legale en extralegale voordelen en tal van inspanningen om voor een leukere werkomgeving te zorgen niet echt te helpen, want het absenteïsme en het aantal burn-outs blijven schrikbarend toenemen.

Stress, presenteïsme, burn-in, bore-out en burn-out zijn in het werkveld de ziektes van de 21ste  eeuw. Ze maken ons kapot meneer, kunnen we zeggen. Vandaar de titel van dit boek. Experts zijn het erover eens dat de oorzaak van deze ziektes niet enkel te wijten is aan het tekort aan persoonlijke weerstand en mentale veerkracht van werknemers. De arbeidsomstandigheden spelen ook mee. En daarin spelen leidinggevenden een grote rol. Hoewel zij altijd de beste bedoelingen hebben, slagen ze er lang niet altijd in om echt verbinding met hun medewerkers tot stand te brengen en om die verbinding te combineren met daadkracht. Dit is absoluut noodzakelijk want de psychische gevolgen van dat kapot gemaakt worden, zijn voor de slachtoffers en hun thuisomgeving niet in te schatten. Wat wel te berekenen is, zijn de kosten van het langdurige absenteïsme dat hierdoor wordt veroorzaakt. Voor de bedrijven en de maatschappij belopen deze ettelijke miljarden euro per jaar. Kortom, dit boekje van zowat 120 pagina’s is een praktische leidraad op weg naar een gezonder bedrijf, naar betere resultaten én naar een hoger bruto nationaal geluk

Rapport van de activiteit: