REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker Rector Prof. Anne De Paepe - RUGent

"De Universiteit Gent. Een geschiedenis vol toekomst" De Gentse universiteit viert volgend jaar haar 200-jarig bestaan. Met meer dan 40.000 studenten is het één van de grootste en belangrijkste onderzoeks- en wetenschapsinstellingen van het land.

Anne De Paepe, de eerste vrouwelijke rector van de universiteit, komt ons vertellen over het verleden, maar vooral over de toekomst van dit intellectuele centrum waar de toekomstige bedrijfsleiders en academici hun eerste stappen zetten, verspreid over 11 faculteiten. Professor De Paepe is doctor in de genees-, heel- en verloskunde, doctor in de biomedische wetenschappen en een specialist in genetica. Ze is lid van heel wat nationale en internationale adviesraden en comités en heeft ondertussen diverse wetenschappelijke prijzen en onderscheidingen op haar naam. Professor rector De Paepe is bijgevolg de uitgelezen persoon om ons onderhoudend in contact te brengen met de toekomst van de universitaire opleiding en het wetenschappelijk onderzoek. Welke rol speelt de Ugent in de vorming van vorsers, bedrijfsleiders en intellectueel Vlaanderen? Wat is het belang van de universiteit voor de bedrijfswereld? Een boeiende confrontatie dus tussen de wereld van de theorie en de toepassing en voor heel wat van ons enigzins ook een confrontatie van een nostalgische terugblik met een realistische kijk op de toekomst.

Rapport van de activiteit: