REMINDER: Bezoek aan het vernieuwd ZWIN Natuur Park - 16 juni 2016

'Vlieg met ons mee' is zowat de slogan van het vernieuwde natuurpark Het Zwin, dat terug opengaat op vrijdag 10 juni. Wij van De Hanze zijn vroege vogels want wij zullen één van de eerste verenigingen zijn die het vernieuwde Zwin bezoeken.

Het Zwin is zonder twijfel één van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Het unieke karakter dankt het aan de regelmatige overstromingen. Om dit te vrijwaren worden werken uitgevoerd en wordt het Zwin de komende jaren uitgebreid. Dit getijdenlandschap is de favoriete bestemming bij heel wat vogels. Men noemt het niet voor niets de internationale luchthaven voor onze gevederde vrienden. Oorspronkelijk was Het Zwin de zeearm die Brugge met de Noordzee verbond. Volgens sommige auteurs zou Sincfala een oudere naam zijn voor het Zwin, hoewel Sincfala waarschijnlijk de zeearm is die later de Scheldemonding zou worden. Door de stormvloed van 1134 is Het Zwin vergroot. Als gevolg van latere bedijkingen in de 12e eeuw is deze zeearm gaan verlanden. Door verdere aanslibbing en verzanding is het nu niet veel meer dan een strandgeul met achterliggende slufter. Deze strandgeul is bij laagwater gemakkelijk te doorwaden, want ze is niet meer dan enkeldiep . Ze vormt de grens tussen Nederland (Retranchement) en België (Knokke). Opmerkelijk is dat de grenspaal tussen België en Nederland (grenspaal 369) hier niet op de grens staat, maar volledig op Nederlands grondgebied. Anders zou die paal steeds gewoon wegspoelen. Het sluftergebied is Nederlands en Belgisch grondgebied. Het kreeksysteem bestaat uit schorren, slikken, stranden en duinen. Het is een bekende vindplaats van 40 miljoen jaar oude haaientanden. Er is zo veel te vertellen over Het Zwin en we hopen jullie dan ook talrijk te mogen verwelkomen in deze internationale luchthaven voor vogels. 'Hou je instapkaart klaar en zet je schrap voor een boeiende vlucht over de Zwinvlakte, door het belevenisparcours in het park en in de doe-tentoonstelling. De trekvogels nemen je mee op een fascinerende tocht naar een verre bestemming. Het wordt een duizelingwekkende ontdekkingsreis vol verrassingen...' lezen we nog op www.zwin.be. Vergeet ook geen aangepast schoeisel, kwestie van goed op onze pootjes te landen. Ons tijdschema is als volgt: 18.15-18.45 uur: aanmelden aan de ingang van het Zwin Adres: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8 te 8300 Knokke-Heist GPS coördinaten:  51.3580, 3.3459 18.45-20.00 uur: wandeling in de zwinvlakte onder leiding van een gids Aangepaste schoenen en/of laarzen meenemen!  20.15- 22.30 uur: BBQ

Rapport van de activiteit: