REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker André Vandoren - gewezen topman OCAD

"IS en niveau 4 van OCAD: een verrassing?" Jammer genoeg is OCAD de laatste weken niet uit het nieuws. Toen we in janurari jl. André Vandoren uitnodigden om onze gastspreker te zijn, hing er al onheil in de lucht. Al lang eigenlijk.

Als directeur van OCAD van 15 juli 2008 tot eind 2015 is hij heel goed geplaatst om ons de evolutie  - sinds zowat de jaren 80 - te schetsen van dit wereldfenomeen terrorisme. Ondertussen zijn we heel dicht bij ons allen in deze realiteit beland, in deze roller coaster die we zo moeilijk kunnen vatten.
Andre Vandoren zal ons de verschillende organen in België en de verschillende niveaus van deze organen toelichten. Hij zal het vooral ook hebben over OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) dat sinds 1 december 2006 operationeel is. Het is de opvolger is van de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG), maakt punctuele of strategische evaluaties over de terroristische en extremistische dreigingen in en tegen België, voornamelijk op basis van inlichtingen die het verkrijgt van de zgn. ondersteunende diensten.
De dreigingsevaluaties zijn bestemd voor diverse politieke, administratieve of gerechtelijke overheden, verantwoordelijk op het vlak van veiligheid, die uiteindelijk gepaste maatregelen zullen moeten treffen om een eventueel gedetecteerde dreiging te kunnen afwenden. OCAD staat onder het gezamenlijke gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.
Kom alvast luisteren. Een niet te missen gelegenheid voor onze leden van De Hanze voor een inside inzicht en dito babbel.

Rapport van de activiteit: