REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker Ridder Jean de Codt- Eerste Voorzitter Hof van Cassatie

"De hervorming van Justitie" Beste vrienden van De Hanze Voor ons vriendendinner van 17 maart hebben we dit keer geen business noch religieuze leider, maar niemand minder dan ridder Jean de Codt. De familie de Codt is een adellijke familie met West-Vlaamse wortels, namelijk in Ieper.

Sedert april 2014 is Jean de Codt eerste voorzitter van het Hof van Cassatie te Brussel, het hoogste rechtscollege van de Belgische rechterlijke macht. De heer de Codt zal ons meer inzicht en info bezorgen over “De hervorming van Justitie". Sinds lang leven wij met hoog productieve wetgevers. Onze Justitie ontsnapt noch aan de hervormingsdrift noch aan de besparingen die aan alle overheidsdiensten van het land worden opgelegd. De wetswijzigingen die minister Turtelboom heeft doorgevoerd en de plannen van haar opvolger, minister Geens, komen neer op de grootste omwenteling in ons rechtssysteem sinds de Belgische onafhankelijkheid. Wat betekent dit voor het bedrijfsleven en de burgers? Hoog tijd om alles op een rijtje te zetten. Jean de Codt is geboren te Elsene op 28 december 1955. Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Université catholique de Louvain en heeft zijn carrière in de rechterlijke orde aangevat in 1983. Hij was achtereenvolgens stagiair op het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en substituut van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Brussel. Hij heeft zijn eed afgelegd als raadsheer bij het Hof van Cassatie op 5 juni 1997. Als specialist in het strafrecht heeft hij altijd gezeteld in de strafkamer van het Hof. Hij zit die sinds meerdere jaren voor. Graag afspraak op 17 maart want het belooft weer een interessante avond te worden.

Rapport van de activiteit: