REMINDER: Ontbijt(k)boek - Gastspreker Luk Van Langenhove - Directeur UNU-CRIS

De opmars van de regio's - Hoe de wereld van staten wordt geregionaliseerd

De meeste staten zijn ofwel te klein ofwel te groot om optimaal te reageren op de
krachten van globalisering. Vandaar dat ze regio’s bouwen binnen, boven en tussen individuele staten. Zo wordt het oude idee van de natiestaat als unieke bestuurlijke omkadering geleidelijk aan vervangen door meerlagig bestuur waarbij de staat slechts één van die lagen is. De overige lagen zijn regio’s.
Regio’s zijn er om staten te helpen beter te besturen, maar soms willen regio’s zelf een staat worden...
Dit boek ontrafelt het mechanisme achter regiovorming
• hoe en waarom ontstaan regio’s
• hoe gaan staten en regio’s met elkaar om
• hoe verandert de opmars van de regio’s de wereldorde
Zo krijgt u als lezer een kader om beter te begrijpen hoe in Europa de integratie tussen de lidstaten en de devolutie binnen de Europese lidstaten hand in hand gaan. Hanzelid Luk Van Langenhove is sinds 2001 werkzaam bij de Verenigde Naties als directeur van een in Brugge gevestigd onderzoekscentrum rond regionale integratie (UNU-CRIS).
Daarnaast doceert hij aan de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles, het Europacollege en is hij gastdocent aan de Murdoch University in Perth (Australië).

Rapport van de activiteit: