REMINDER: Vriendendinner ism VOKA - Gastspreker Bart Tommelein - Staatssecretaris voor Sociale Fraude, Privacy en Noordzee

Bart Tommelein (Open VLD) is, als Staatssecretaris voor Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, de enige West-Vlaamse vertegenwoordiger in de nieuwe federale regering

Tijdens het vriendendinner, georganiseerd in samenwerking met VOKA, zal Bart Tommelein de belangrijkste sociaal-economische accenten schetsen van het federaal regeerakkoord.  Hij zal ons tevens het belang van zijn bevoegdheden duiden voor onze kustprovincie.  Vooral de bevoegdheid “Noordzee” roept heel wat verwachtingen op. De toekomst van West-Vlaanderen ligt grotendeels in zee.  Waar kan de staatssecretaris mee helpen het verschil te maken?

Rapport van de activiteit: