REMINDER: Vriendendinner - Gastspreker Paul Breyne - Commissaris-generaal WO I

"De 1e wereldoorlog 1914-1918" Maart 2012 wordt Paul Breyne officieel benoemd tot Commissaris-generaal belast met de federale coördinatie van de plechtigheden voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Ere-Gouverneur Paul Breyne is als Commissaris-generaal WO 1 dan ook de eersterangs persoon om ons te informeren over het federaal herdenkingsprogramma. Tussen 2014 en 2018 is er een meerjarig programma op federaal niveau, samen met de gewesten, de gemeenschappen en de buurlanden met culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke projecten. De "Groote Oorlog" veranderde de geschiedenis van België en van de hele wereld. België speelde een belangrijke rol in deze oorlog, doch tientallen andere landen voerden er mee een moedige strijd in loopgraven en bunkers. Deze oorlog bevestigt ons eens te meer het belang van internationale samenwerking, een thema actueler dan ooit. Hanzelid Paul Breyne zal dieper ingaan op de bijzondere betekenis van Wereldoorlog 1:
• wat maakte deze zo anders dan alle andere oorlogen...
• welke rol speelde Brugge in deze Eerste Wereldoorlog... In het tweede deel zal hij het federale herdenkingsprogramma toelichten, evenals zijn rol hierin als Commissaris-generaal. Als Hanzelid zijn we dan ook een bevoorrecht publiek voor dit vriendendinner!

Rapport van de activiteit: