REMINDER: Ontbijt(k)boek - Gastspreker Fons Leroy

"Werk aan Werk" Recepten voor leukere loopbanen

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), is een man met een missie.
In Werk Aan Werk geeft hij zijn geheel eigen kijk op de uitdagingen van onze arbeidsmarkt. Hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van een nieuwe manier om ons werk te organiseren.
- Hoe meer mensen aan het werk krijgen?
- Welke rol spelen vakbonden nog?
- Wat met diversiteit op de werkvloer?
Iedereen moet aan de slag. Zowel werkgevers als vakbonden moeten uit een ander vaatje tappen. Werkzoekers en werknemers nemen best een actievere houding aan.
Zo krijg je leukere loopbanen, die langer zullen duren en voor alle partijen bevredigend zullen zijn. Fons Leroy wil hierin een voortrekkersrol spelen en spaart geen heilige huisjes. Een boeiend betoog op donderdag 2 oktober 2014!

Rapport van de activiteit: